MENÜ

HİZMETLERİMİZ

Test & Commissioning

Test & Commissioning

Binalarda ve tesislerde konfor veya üretim için kurulan elektromekanik sistemlerin tasarımlarımı sırasında yapının kullanım amacına göre oluşturulan proje , şartname ve standartlara uygun şekilde yapıldığının doğrulanması ve raporlanması işidir.

Bu süreç tasarımdan sistemin tamamen son kullanıcıya devredilmesine kadar olan sürenin tamamını kapsar. 

Test & Commissioning sürecini içine alan proje yönetimleri sayesinde, yatırımcı bina veya tesisini yaşayan bir yapı haline getiren elektromekanik sistem fonksiyonlarının birbirleri ile uyum içinde eksiksiz ve maksimum verimde çalışacağından emin olur.

Aynı zamanda Test & Commissioning ile tasarım ve uygulama aşamasındaki tüm disiplinler, yapılacak adım adım ölçümler ve testler ile kendi süreçlerini daha rahat kontrol ediyor olurlar, yapılacak teorik veya pratik tüm hatalar derinleşmeden fark edilir ve düzeltilmesi kolaylaşır. Bu bağlamda projeler tasarlandığı şekli ile tam zamanında bitirilebilir. 

Enerji Plus Test & Commissionig Ekibi Tasarımda,
Yatırımın tasarımı sırasında, Tecrübeli Commissioning ekibimiz, Proje tasarım ekibi ile birlikte tasarlanan yapının kullanım amacına göre bir commissioning planı çıkarır. Uygulama sırasında yapılacak tüm ölçüm ve testler için süreçler ve standartlar belirlenir ve hazırlanan teknik şartnamelere eklenir.

Enerji Plus Test & Commissionig Ekibi Ara Kontroller İçin Sahada,
Commissioning Ekibimiz, Poje yönetimi ve yükleniciler ile birlikte belirli sürelerde şantiye toplantılarına katılarak sistemlerin commissioning planlarına uygun yapıldığını kontrol eder, ara ölçüm ve kontrolleri yapar, İşverenin onayladığı cihazların, malzemelerin teknik bilgilerini yükleniciden temin eder, gerekli kayıtları tutar ve raporlar. 

Enerji Plus Test & Commissionig Ekibi Devreye almak İçin Sahada,
Commissioning ekibimiz, ara kontroller ile devreye almaya hazır hale gelen sistemlerde tam kapasite ölçümlerini yaparak cihazların katalog değerlerinde çalıştığı doğrulanır, yapılan ölçümlerden alınan verilere göre uygulama ekibine gerekli balanslama işlemleri yaptırılarak, sistemin tasarım değerine ayarlanması sağlanır. Sistemlerin bütünleşik çalışır halde tüm fonksiyonlarını yerine getirdiği sağlanıncaya kadar ölçümler ve balanslam işlemleri devam eder. 

Enerji Plus Test & Commissionig Ekibi raporlama için ofiste,
Commissioning ekibi yaptığı tüm ölçümleri, ölçüm ve kontrollerde esasa alınan standartlardan, kullanılan ölçüm yöntemlerine, bu ölçümleri yaptığımız ölçü aletlerine, bu aletlerin kalibrasyon belgelerine ve yapılan uygulama için öneri ve yorumlara kadar titiz hazırlanmış bir sunum dosyasını yatırımcıya raporlar.

Enerji Plus Test & Commissionig Ekibinin kullandığı ölçü aletleri

ÖLÇÜLEN PARAMETRE
CİHAZ ADI
AÇIKLAMA
GÖRSEL
NEM

Elektronik Bağıl Nem Ölçer

Bir ortam havasının bağıl nemi (Bir m3 hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranını) ölçmek için kullanılır.

SICAKLIK
Infrared Termometre
Infrared termometre ile anında sıcaklık ölçümü yapılır. 2 nokta lazer arasında kalan alandaki ortalama sıcaklık değerini ölçer. Ölçümler 0.1° C hassasiyetle ölçülebilir.

SICAKLIK
Termal Kamera
Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Problem tespitinde kullanılır. IR(kızıl ötesi) algılayıcılarıyla cisimlerin ısılarını algılarlar. Siyah beyaz veya renkli (kırmızı sıcak, siyah soğuk) gibi renklerden siyah - kırmızı arasında oluşan bir görüntü verir.

BASINÇ
Manometre
Fark basınç ölçümü için kullanımı kolay ve hassas değerler veren bir ölçüm cihazıdır. Ölçüm değerleri Pa, mmSS olarak okunabilir. Kanal içindeki statik basınç ölçümünde ve pitot tüpü yardımıyla dinamik basınç ölçümünde kullanılabilir.

HAVA BASINCI

Pitot Tüpü
Herhangi bir noktadaki statik, dinamik ve toplam hava basıncının ölçülebilmesi için kullanılır.

BASINÇ
Fark Basınç Manometresi
Fark-basınç manometreleri, iki ayrı noktada oluşan basıncın farkını, tek bir manometre üzerinde izlemek üzere üretilmiştir.

HAVA HIZI
Anemometre
Akış hızının, debinin ve sıcaklığın ölçülmesi için Ø 100 mm entegre akış/sıcaklık pervane tipi probu bulunur. Akış hacmi ve hızı doğrudan ekranda görüntülenir. Ayrıca, o anki havanın sıcaklık değeri de cihazla ölçülebilir.

HAVA HIZI
Kanal Tipi Anemometre
Teleskopik tutuculu, kalıcı olarak eklenmiş pervane tip problu anemometre ile hava hızı ölçümü anında yapılabilir. Hacimsel debi doğrudan ekranda görüntülenir. Ayrıca kanal içerisindeki ortalama hava hızı miktarı hesaplanarak toplam debinin miktarı bulunabilir.

HAVA HIZI
Balometre
Balometre difüzörlerden, menfezlerden ve hava geçişlerinde hacimsel olarak debinin ölçülebilmesi için tasarlanmıştır. Balometre değişken ölçümler için de üzerindeki manometre yardımıyla kayıt yapabilmektedir.

DEVİR
Takometre
Takometreler, dönen nesnelerin devir ölçümlerini yapmak için kullanılan cihazlardır. Optik ve temaslı olarak iki ana tipi bulunmaktadır. Optik olanlarda, ölçümler nesnelerin üzerine yansıtıcı bant yapıştırarak, cihazın lazeri aracılığı ile yapılır. Temaslı olanlarda ise, cihaza değiştirilebilir kauçuk uçlar takılarak ölçüm yapılacak yüzey üzerine temas ettirilerek ölçüm gerçekleştirilir.

AKIM
Ampermetre
Ampermetre, elektrik devrelerindeki akımı ölçmeye yarar. Akımölçer olarak da adlandırılır. Devreye seri bağlanan Ampermetre devredeki akım şiddetini Amper cinsinden ölçer. Ampermetreler, analog ve dijital olmak üzere iki ayrı türde olabilir. Yapım amaçlarına göre birkaç miliamperden yüzlerce ampere kadar ölçüm yapabilirler.

AKIM
Pens Ampermetre
Elektrik devrelerindeki akımı ölçmeye yarar. Normal ampermetreden farklı olarak pens ampermetreler, alıcının devreden çektiği akımın kablo bağlantısı yapmadan ölçülmesini sağlar.

GERİLİM
Voltmetre
Voltmetre, bir elektrik devresinin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılır. Potansiyel farkı ölçülecek olan iki nokta arasına paralel bağlanır. Dirençleri büyük yapıldığından üzerinden geçen akım çok küçük olur. Böylece akımın tamamına yakınının potansiyel farkı ölçülecek devre parçasından geçmesi sağlanır. Analog ve dijital göstergeli türleri vardır.

IŞIK
Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı
Bir ortamda iyi bir ışık kalitesine sahip olmak için, iş yerlerindeki, hastanelerdeki, ofis ve okullardaki ışık şiddetinin özel minimum yönetmeliklere uygun olması gerekir. Bunun için kullanılan ışık şiddeti ölçüm cihazları genellikle 0-100.000 lux arası değerleri ölçebilmektedir.

SES
Desibel Metre
Bir ortamdaki gürültü düzeyini dB cinsinden ölçen cihazlardır. 

GÖZLEM
Boru ve Kanal Gözlem Kamerası
Kanal veya boru sistemlerindeki kaçak, tıkanıklık, yanlış imalat gibi kusurları tespit etmekte kullanılır. 22 metrelik kablosu ile kontrol edilmesi gereken noktalar maliyetsiz şekilde incelenebilir.