Ana Sayfa / Hizmetlerimiz

Isıtma Sistemleri

Merkezi Isıtma Sistemi Projelendirme Ve Kurulumları

Isıtma Sistemi Nedir?

Isıtma Sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir. Merkezi ve lokal (bölgesel) olarak iki ana başlıkta incelenebilir.

Merkezi Isıtma Sistemi

Merkezi ısıtma, genel olarak soğuk iklimlerdeki büyük yapılarda kullanılır. Sistem, kullanılacak akışkanı (su, hava veya buharı) ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcı, ısıtılmış akışkanın dağıtımı için boru tesisatı ve ısıyı ortam havasına transfer etmek için nihai ısı ileticilerini (radyatör, fancoil , ısı apareyleri vs) içerir. Nihai ısı ileticileri burada, ısıyı ortama konveksiyon (taşınım) yolu ile ileten bir ısı eşanjörüdür. 
Yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2000 m2 ve üstünde olması halinde otel, okul, hastane, büyük kurumlar v.b. merkezi ısıtma sistemi yapılması zorunludur. 

Lokal ısıtma Sistemi

Lokal ısıtma sistemleri de genel olarak merkezi ısıtma ile aynı prensipleri taşır. Fakat burada kullanıcılar binalarını ortak (merkezi) bir sistemden değil lokal olarak ısıtırlar. Burada merkezi ısıtmada olduğu gibi, sıcak sulu ısıtma sistemleri kullanılabilir. Bu durumda kullanıcılar kendi dairelerindeki radyatörleri ısıtmak için kombi veya kalorifer adı verilen ısıtma cihazlarını kullanırlar. Bu cihazlar kazanlardan daha küçük kapasiteli ve kompakt cihazlardır.
Ayrıca, klima (sıcak hava konveksiyonu), sobalar (katı yakıtlı, elektrikli veya gazyağı gibi sıvı yakıtlı) ve Şömine gibi bireysel ısınma gereçleri de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Isıtma Sistemleri Uygulama Alanlarımız:

 • BRÜLÖRLER
 • KAZANLAR
 • ISI POMPASI 
 • KAT KALORİFERLERİ
 • KOMBİLER
 • ALTERNATİF ve YENİLENEBİLİR ENERJİ
 • ŞOFBEN VE TERMOSİFON
 • KASKAD SİSTEMLERİ
 • ŞÖMİNELER
 • YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ
 • RADYANT ISITMA SİSTEMLERİ
 • DUVARDAN ISITMA SİSTEMLERİ
 • SICAK HAVA APAREYLERİ
 • ELEKTRİKLİ ISITICILAR
 • DİĞER ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI


Radyant Isıtma sistemleri nedir? Çalışma prensibi nasıldır?

Radyant ısıtma sistemlerinde  geleneksel ısıtma sistemlerine göre farklıdır. Geleneksel ısıtıcılarda ısı transferi “taşınım (konveksiyon)” vasıtasıyla yapılarak ortam havası belirli bir sıcaklığa getirilmek suretiyle ısıl konfor arttırılır. Buna karşın radyant ısıtıcılarda ise, ısı transferinin diğer bir tipi olan “ışınım” yaymak suretiyle cisimleri ısıtırlar.
Radyant ısıtma sistemleri, tavan yüksekliği çok fazla ve yalıtımsız mahallerde rahatlıkla uygulanabilir. İnfiltrasyon ve exfiltrasyon kayıplarının çok yüksek olduğu yapılarda radyant sistem konforu istenen şekilde sağlayabilmektedir. Ayrıca radyant sistemlerin tesisi, emniyet tertibatı, otomatik kontrolü, bakımı oldukça kolaydır ve yakıt olarak doğal gaz veya p- ropan gazı rahatlıkla kullanabilmektedir.

Radyant ısıtıcıların çalışma prensibi oldukça basittir. Yakıcı haznenin içerisinde yanan gaz vakumlu fan yardımı ile özel kuvars kaplı borular içerisinde ısısını boruya bırakarak ilerler. Borudan yayılan ısı üzerinde bulunan reflektör yardımı ile yansıyarak zemine iletilir.


Radyant Isıtma Modelleri Nelerdir?

 • Elektrikli radyant ısıtma cihazları
 • Seramik radyant ısıtma cihazları
 • Boru tipi radyant ısıtıcı cihazları
 • Doğalgazlı radyant ısıtıcı cihazları

Radyant Isıtıcıların Uygulama Alanları
Radyant ısıtıcılar, özellikle geleneksel metotlarla ısıtılması zor veya imkansız olan büyük ve yüksek mekânlarda, izolasyonun kötü olduğu mekânlarda, yarı açık veya dış ortam ısıtma uygulamalarında oldukça başarılı bir şekilde ısıtma yapabilmektedirler. Fabrikalar, atölyeler, servis istasyonları, ibadethaneler, stadyumlar, spor salonları, depolar, hangarlar, fuar sergi salonları, seralar, hayvan çiftlikleri bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Radyant Isıtıcılar genel olarak;

 • Kazan dairesi ve ekipmanları gerektirmez.
 • Tavan ile zemin arasında minimum sıcaklık farkı sağlar.
 • Kolay montaj düşük yatırım maliyeti kısa sürede kendini amorti eder.
 • Farklı alanların farklı sıcaklıklarla ısıtılması mümkündür.
 • Doğalgaz Lpg, Lng ve dizel yakıt seçenekleri ile kullanmak mümkündür.
 • Hava sirkülasyonu olamadığından toz ve parçacık taşımaz.
 • Konvansiyonel üflemeli sistemlere göre birçok avantaj getiren bu sistemler özellikle önce yatırım ve daha sonra da işletme maliyetlerinde önemli tasarruf sağlarlar. (%50 tasarruf )
 • Konforlu ısıtma ile sağlıklı ortamlar sunar.
 • Pratik uygulamalar göstermektedir ki, 10 m’lik bir yapıda yerden 1,8 m yükseklikteki hava sıcaklığını 18ºC’ye getirmek için hava üflemeli sistemlerde asık altı sıcaklık yaklaşık 30ºC’yi bulurken, Radyant ısıtıcıların kullanıldığı yapılarda bu sıcaklık 21ºC civarındadır.


ENERJİ KAYNAKLARI VE ISI ÜRETİCİLERİ;

 • Sıvı yakıt 
 • Gaz yakıt
 • Isı Pompası
 • Güneş

Isıtma Sistemleri 

 1. Cihazlar (Elektrik Altyapısı Gerekenler) 
 2. Ekipmanlar (Sistemi Kontrol edebileceğimiz malzemeler  ve Ayarlar) 
 3. Borular
 4. İzolasyonlar 
 5. Isı Dağıtıcıları

1. Isıtma Sistemleri Cihazlar :
İki başlık altında topluyoruz. 
A- Isı Kaynakları
B- Pompalar

A- Isı Kaynakları

Kombi : Geleneksel merkezi ısıtma sisteminin tüm bileşenlerini tek bir kompakt ünitede birleştirmek üzere tasarlandıkları için geleneksel olarak kombi olarak adlandırılırlar. Kombi, hem sıcak su hem de merkezi ısıtma sağlayabilen bir kazan türüdür.

Kombi nasıl çalışır?
Modern kombiler, baca gazlarından gizli ısıyı çekerek sistem suyunu verimli bir şekilde ısıtmak için yoğuşma teknolojisini kullanır. Isıtma veya sıcak suya ihtiyaç duyduğunuzda, kombideki bir gaz brülörü ateşlenir. Alevden gelen ısı, ana ısı eşanjörü aracılığıyla birincil devreye aktarılır ve bu noktada ısı ya doğrudan radyatörlere ya da plakalı bir ısı eşanjörü aracılığıyla sıcak su musluklarınıza taşınır.

Birçok modern kombi, kombinin kazandan çekilebilecek az miktarda suyu depolamasına olanak tanıyan bir ön ısıtma sistemine de sahiptir. Su, kombinin içinde tutulur ve gün boyunca istediğiniz sıcaklıkta tutularak mümkün olan en kısa sürede sıcak su musluğuna gönderilmeye hazır hale getirilir.

Kombi Türleri nelerdir ?
Bacalı Kombi 
Konvansiyonel (hermetik) Kombi 
Yoğuşmalı Kombi 
Elektrikli Kombi 

Kazanlar ve Kazan Çeşitleri ?
Kazanlar katı sıvı ve gaz yakıtlı olarak birçok türleri mevcuttur. 1MW güce kadar kazanlar üretilir.   En çok kullanılan Kazan türleri doğalgaz kazanlarıdır. Birden fazla kazanın bir arada kullanıldığı sistemler “kaskad” olarak adlandırılır.

Kazan, esasen ısıyı ısıtma ortamına aktaran bir “basınçlı” tanktır. Bu ortamı ısıtmak için gerekli yanmanın gerçekleştiği yerdir. Kullanılan kazan tipi esas olarak üretilen buhar veya suyun gerekli sıcaklık ve basıncına göre belirlenir. Kazanlar, dökme demir ve çelik olarak yapı malzemelerine göre ayırt edilmektedir.

Kazan Çeşitleri;
Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması;

1- Kazan yapımında kullanılan malzemenin cinsine göre;
– Dökme dilimli kazanlar
– Çelik kazanlar

2- Kullanılan yakıtın cinsine göre;
– Gaz yakıtlı kazanlar (Doğal gaz)
– Sıvı yakıtlı kazanlar (Motorin, fuel –oil )
– Katı yakıtlı kazanlar ( Taş kömürü, odun vb.)

3- Yanma odasının basıncına göre;
– Karşı basınçlı kazanlar
– Karşı basınçsız kazanlar

4- Isıtıcı akışkan cinsine göre;
– Sıcak sulu kazanlar
– Kaynar sulu kazanlar
– Buharlı kazanlar

5- Kazanın yapısal tasarımı açısından;
– Alev borulu kazanlar
– Alev duman borulu kazanlar
– Duman borulu kazanlar
– Su borulu kazanlar

6- Kazanın biçimi açısından;
– Yarım silindirik kazanlar
– Tam silindirik kazanlar
– Prizmatik paket kazanlar

Kazan Dairesi Dönüşümü :

Kazan Dönüşümü, fosil (katı yada likit) yakıtla çalışan bir kazanın doğalgaz  ile çalışan bir kazana dönüştürülmesi işlemidir. Bu fosil yakıtlar arasında; Endüstriyel Dizel Yağı, Fırın Yağı, Kerosen, LPG ve ağır fuel oil bulunmaktadır. Fosil yakıtla çalışan termik akışkan ısıtıcı da dönüştürülebilir.
Aynı zamanda yeni sistem kazanlar hem bina içi kirlilikten hemde yer kaplayan kocaman eski kazanlarda kurtulmanızı sağlıyor. Sessiz çalışması ve kumanda panelleri ile kontrol edilmesi sayesinde oturduğunuz yerden kazan dairesini kontrol edebiliyorsunuz ve ayarlarını değiştirebiliyorsunuz.
Enerji plus  olarak, her türlü kazan dönüşümünüz veya kazan ihtiyacınız için bizi arayabilir, mühendislerimizden  kazan dönüşümü  için detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kazan Dairesi İzolasyonu :

Kazan Dairesi izolasyon ;Kazan dairesi yalıtımında amaç daire yalıtımından ziyade kazanın ısı kaybını önlemektir. Bu nedenle öncelikli olarak kazan montajında kullanılan ve üretilen sıcak havanın / suyun geçişini sağlayan sistemler yalıtılır. Daha sonra ısı kaybını minimuma indirmek için dairenin izolasyonu yapılabilir.

Kazanlar, tüm dünyada proses ve imalat endüstrileri için hayati önem taşıyan bir varlıktır. Tesis yöneticileri, standart  
yönergeleri, düzenli bakımı ve kazanların verimliliğini artırmaya yönelik adımları takip ederek kazanların iyi çalışmasını ve optimum sonuçlar vermesini sağlamak için her türlü önlemi alır. 

Buhar kazanlarının optimum çıktı vermesini sağlamanın yollarından biri uygun yalıtımdır. 
Yalıtım, proses tesisinin güvenliği ve enerji verimliliği için gereklidir. Kötü kazan yalıtımı, yalıtımsız bir kazandan daha kötüdür. Bu nedenle, etkili sonuçlar için buhar kazanlarında uygun yalıtımın sağlanması çok önemlidir.

Brülör Nedir? Çeşitleri Nelerdir ?

Brülör, hava ile yakıtın karıştırılarak yakılmasını ve kontrolünü sağlayan yanma mekanizmasıdır. Brülör yanma ise, yakıt içerisinde bulunan yanabilir bileşenlerin oksijenle girdikleri kimyasal tepkime sonucunda ısının açığa çıkması olarak tanımlanır. Brülör ve yanma terimleri birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki kavramdır. Brülörle ısınma sağlamanın mantığı en kısa biçimde şöyledir: Yakıt brülöre gelerek, istenilen miktarda yakıt ve hava ile kazanın içerisinde yanma gerçekleştirilir ve böylece kazandaki suyun ısınmasını sağlar.
Brülör, yanmayı sağlamak ve sürdürmek için yanıcı madde, sıvı veya gazın hava ile karışmasının sağlandığı, kazan üzerine monte edilen cihazdır.Brülör Çeşitleri :
Brülör çeşitleri 3 ana sınıfa ayrılır.

1. Çalışma Prensibine Göre Brülör Çeşitleri
   1.a. Atmosferik Brülör
   1.b. Üflemeli Brülör
2. Kullanılan Yakıt Cinsine Göre Brülör Çeşitleri
   2.a. Sıvı Yakıt (Motorin, Fuel Oil, Gazyağı)
   2.b. Gaz (LPG, LNG, Biogaz)
   2.c. Katı Yakıt (Kömür, Odun Taşı, Kabuk)
3. Yakıtın Atomizasyonuna Göre Brülör Çeşitleri
   3.a. Yüksek Basınçlı/Püskürtmeli
   3.b. Alçak Basınçlı/Rotatif
   3.c. Buhar ve Hava Parçalamalı

Kaskad  Kazan Sistemi Nedir?

Kaskad sistemler birden fazla kazanı birbirine bağlayarak bir binanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ısı ve sıcak su sağlamak için senkronize bir şekilde çalışmalarını sağlar. Bir kaskad sistemi genellikle iki ila altı kazandan oluşur ve cihaz sayısı ihtiyaç duyulan ısı çıkışına göre belirlenir.

Kaskad Kazan Sistemlerini Kullanmanın Faydaları;

Kaskad sistem (bazen çerçeve ve başlık kiti olarak da adlandırılır), birlikte çalışmak üzere birden fazla kazanın çıktısını kullanmanın bir yoludur. Bu, mülk sahiplerinin binalara optimum düzeyde merkezi ısıtma ve sıcak su sağlamak için talebin daha doğru bir şekilde anlaşılmasından yararlanabileceği anlamına gelir.
Ticari binaların ve daha büyük ticari tesislerin ısıtılması, özellikle enerji tasarruflu bir merkezi ısıtma sistemi olmadan, olması gerekenden daha pahalı olabilir. 
Esnek ve Akıllı Isıtma ; cihazlar arasında iletişime olanak tanıyan kaskad kazan sistemlerinin bir diğer faydası da, cihazlardan birinin arızalanması durumunda diğerlerinin durumu fark etmesi ve buna göre telafi etmesidir.

Kaskad Kazanlar ile Enerji Tasarruflu Merkezi Isıtma Çözümü

Kademeli bir sistem kullanmak, daha büyük bir binayı ısıtmak için tek bir büyük kazan kullanmaya kıyasla çeşitli avantajlar sunar. Geniş bir alana ısı sağlamaya çalışan tek bir cihaz aşırı boyutlanma riski taşır; bu da düzenli olarak açılıp kapanacağı ve merkezi ısıtma sistemi üzerinde gereksiz baskı oluşturacağı anlamına gelir.

Bu kadar çok çalışan bir kazanın bakımı zordur ve aşırı yakıt kullanımına ve aşınma ve yıpranma riskinin artmasına neden olur. Kaskad, birden fazla kazanın birlikte çalışmasına izin verdiğinden ve tek bir cihaza bağımlılığı ortadan kaldırdığından, daha fazla enerji verimliliği sunar ve kazanlarınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

  

B- Isı Pompası nedir?

Isı pompaları düşük sıcaklıktaki dış ortamdan ısıya alıp yüksek sıcaklıktaki ortama ısıyı ileterek ısıtıcı cihaz olarak, düşük sıcaklıktaki iç ortamdan ısıya alarak yüksek sıcaklıktaki dış ortamı ısıyı iletebilen soğutucu cihaz olarak, kullanım suyunu ısıtmak amacıyla su ısıtıcısı olarak da kullanılabilen, enerji verimliliği yüksek iklimlendirme cihazlarıdır.

Isıtma sistemlerinde 2 Tip Pompa kullanılır;
1. Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları  :
Düşük debi ve basınçlarda kullanılan sirkülasyon pompalarıdır.  Motor su ile temas ettiği için bu nedenle Islak rotorlu olarak adlandırılır. 

2. Kuru Rotorlu (in-line) Sirkülasyon Pompaları : Yüksek debi ve basınçlarda kullanılır. Motor akışkan ile temas etmediği için  bu nedenle kuru rotorlu olarak adlandırılır. 


Isı Pompası Türleri Nelerdir?
mekanik tasarımına göre ve enerji kaynağına göre iki türe ayrılır.

Mekanik tasarımına göre ;
1.Mono blok ( iç ve dış ünitesi tek bir cihaz içerisinde olan )
2. Split  ( iç ve dış ünitesi ayrı olan )

Enerji kaynağına göre;
1. Hava kaynaklı
2. Su kaynaklı
3. Toprak kaynaklı

Neden Isı Pompası 

 • Isı pompası enerji verimlilikleri yüksek cihazlardır
 • Harcanılan elektrik enerjisinden birim başına daha fazla ısıtma ya da soğutma gücü elde edilebilir 
 • COP ” Coefficient of Performance” (Performans Katsayısı) ısı pompasının ısıtma enerji verimliliğini gösteren birimsiz bir değerdir. COP=4 olan bir ısı pompası 1KW elektrik enerjisiyle 4KW ısıtma sağlayabildiğini gösterir 
 • EER  “Energy Efficiency Ratio”  (Enerji Tasarruf Oranı ) Isı pompasının soğutma enerji verimini gösteren birimsiz bir değerdir  EER=4 olan bir ısı pompası 1 KW elektrik enerjisi ile 4KW soğutma sağlayabildiğini göstermektedir.
 • Japonya’da bu değerler beşin üzerindedir 6.8 değerini çıkabilen Isı pompaları da mevcuttur. 
 • Ancak COP ve EER değerleri kabul edilen dış ortam ve iç ortam koşullarına göre hesaplanmaktadır bu nedenle kullanım şekli ve dış ortam koşulları cihaz performansını değiştirmektedir.

Isı Pompası Sistem Tasarımı

Isı pompası sistem tasarımı yapılırken, bu sistemde en çok kullanacak cihazlardan bir tanesi de konvektörlerdir. 
Konvektörler görüntüsü radyatöre benzeyen hem ısıtma, hem soğutma yapabilen cihazlardır.
Isıı pompası sistemlerinde su sıcaklığı düşük  olmasından dolayı radyatör ölçüleri çok büyük çıkabilir Bu nedenle yerden ısıtma sistemi ile beraber radyatör  kullanılabileceği gibi konvektörler de kullanılabilir tek bir sistemle hem ısıtma hem de soğutma sistemi  tasarlanmış olur. 
Isı pompası sistem  tasarımları kaskad olarak kullanılabilir birden fazla dış üniteyle sistem  kapasitesi yani arttırılabilir.
Güneş enerjisi sistemleri ile birlikte kullanılabilir sıcak su tankları yani boylerli sistem  tasarımları oluşturulabilir istenilen mahallerde yerden ısıtma sistemleri de yapılabilir.

Isı Pompaları Kurulumları

Isı pompası, bir “tank” dan ısıyı pompalayıp diğerine aktarabilen bir makinedir. Kış aylarında ortamdan eve ısı pompalanarak iç ortam sıcaklığında bir artış sağlanır (ısıtma). Yaz aylarında ise pompalama evin içinden yapılır ve bu da iç sıcaklığın düşmesine (soğutma) neden olur.

  

Enerji tasarrufu nasıl sağlanır?

Isı pompaları elektriği yalnızca mekanik parçalarını hareket ettirmek için kullanır. Bu nedenle, geleneksel sistemlerin aksine, elektriğin yalnızca% 25’ine ihtiyaç duyarken, kalan% 75’i çevre tarafından ücretsiz olarak emilir.
Buna ek olarak, Inverter teknolojisi, dış sıcaklık çok düşük olduğunda bile sabit bir ısıtma kapasitesini korurken pompanın verimliliğini değiştirmesine olanak tanır.
Akaryakıt kazanlarının aksine, ısı pompaları CO2’yi yalnızca çalışma sırasında tükettikleri elektrik için kapatır ve bu, diğer ısıtma sistemlerinden % 75 daha azdır.

Çevreden Bedava Enerji ile Ekonomi!

% 80’e varan tasarruf ile diğer ortamlara göre en ekonomik ısıtma yöntemidir.
Son derece sessiz çalışma ile -20 ° C’ye kadar dış sıcaklık için garantili ısıtma.
Diğer tüm ısıtma sistemlerinden% 75 daha az olan CO2’yi sadece çalışmaları sırasında tükettikleri elektrik için kapatırlar.

2. Isıtma Sistemleri Ekipmanları:

Vanalar:  Isıtma sistemlerinde genellikle kullanılan vanalar : Küresel vana  / Kelebek vana / Globe Vana 

Pislik Tutucular: Pislik tutucular sistemde belli bir partikül boyutunun üzerindeki pislikleri tutan ekipmanlardır.

Geri Tepme Ventilleri: Çekvalfler, içlerinden geçen sıvı, gaz, buhar gibi akışkanların geri dönüşlerine engel olmak için kullanılır. Sistemde akışın tek bir yöne doğru hareket etmesini sağlarlar. 4 Tip Ventil vardır bunlar;  
Disko (Yaylı ) Tip Geri Tepme Ventili 
Plakalı  (Dual Tip) Geri Tepme Ventili
Çalpara (Swing) Geri Tepme Ventili
Wafer Geri Tepme Ventili

Balans vanaları: ısı transferi istediğimiz cihazlar ve ünitelerden tasarlanan debinin üstünde bir akışı engelleyerek, sistemin sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışmasını, tasarlanan sıcaklıklara en maliyetsiz şekilde ulaşılmasını ve konfor şartlarının sağlanması için kullanılan vana tipidir.
Balans vanaları üçe ayrılır;

 • Statik Balans Vanası 
 • Dinamik Balans Vanası
 • Kombine Balans Vanası ( Hem Balan vanası  hem de Motorlu vana olarak geçer) 

Motorlu vanalar : 2 ye ayrılır ;

 • İki Yollu Motorlu Vana 
 • Üç Yollu Motorlu Vana 

İki yollu motorlu vana ve üç yollu motorlu vananın amacı; sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve verim sağlayarak sistemi kontrol etmemizi sağlar. Yani  hem verim artışı sağlamak hem de sistemi kontrol etmemizi sağlayacaktır.

Denge kapları : Denge kabı genel olarak basınç farkının önüne geçerek sistemdeki dengesizliklerin önüne geçmeyi sağlayan ekipmanlardır. Hem kazanımızın ısıl dirençlere karşı yaşanabilecek olaylara karşı güvenlik sağlar.  

Hava Ayırıcı : Isıtma ve soğutma sistemlerinde, yani kapalı tesisatlar da, serbestçe dolaşan havanın, sistemden tahliye edilmesine yardımcı olan bir ekipmandır. 

Pislik ve Tortu Ayırıcı : Su içinde bulunan tortu ve pislikleri ayıran bir ekipmadır. Genellikle kazan dairelerinde kullanılır. 

Emniyet ventilleri : Basınçlı tank ve diğer sistemlerde belirlenen limit sıcaklık veya basınca gelindiğinde otomatik olarak gaz salınımı yapan vana mekanizmasına verilen isimdir.

Genleşme tankları : Genleşme tankları, sistemdeki basıncı eşitler.

Hava Tüpü: Isıtma tesisatlarında borularda ve radyatörlerde oluşan havanın en üst branşmandan rahatça toplanıp atılmasını sağlayan bir ekipmandır.

Otomatik hava pürjörü : Pürjörler, ısıtma sisteminde oluşan havayı otomatik olarak tahliye eder.

Isı İstasyonu : Isı istasyonu merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı monte edilerek, kullanım sıcak suyunu ani ısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma sisteminin kontrolünü sağlayan çok fonksiyonlu bir ünitedir.

Kompansatörler: Dilatasyon kompansatörler – Genleşme kompansatörü – Titreşim Yutucu kompansatörler olarak üçe ayırabiliriz.

Dilatasyon kompansatörler: Bir yapı birden fazla yapının birleşmesi ile oluşabilir. Özellikle uzun binalarda uzun binalarda böyle yapılır. Binaların birbiri ile olan bağlantılarına borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve her türlü yer hareketlerinin sisteme getirdiği yatay ve düşey düzlemdeki hareketleri absorbe eden sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.

Genleşme kompansatörü : Sistem de bir Isı artışı yada ısı düşmesi olursa ,boru hatlarının uzamasına yada kısalmasının önüne geçmek için kullanılan sistemdir. 
Titreşim Yutucu kompansatörler : Titreşimleri absorbe etmek amacı ile pompa giriş ve çıkışlarında kullanılan ve genellikle çok katlı körükten imal edilen elemanlardır.

Boyler (Sıcak Su Sağlayıcıları) : Boyler, farklı ısı kaynaklarından elde edilen suyu depolamaya ve ihtiyaç olduğu zaman kullanmaya yarayan mekanik tesisat elemanıdır. Boyler aynı zamanda sıcak suyu hazırlamaya yarayan cihazlar olarak da tanımlanmaktadır. 
Sıcak su sağlayıcıları olarak bilinir. Sıcak su sağlayıcıları 3’e ayrılır;

 1. Tek Serpantinli Boyler :
 2. Çift Serpantinli Boyler :

Akümülasyon Tankı : Akümülasyon tankları ısı kaynaklarından aldığı enerji ile suyu ısıtan ve depolayan tesisat ekipmanlarıdır.

Kollektör : Kollektör basit bir ifadeyle dağıtım elemanıdır. 
   1. Standart kollektör : Birden fazla borunun çıkış yapmış olduğu borulardır. Birden fazla borunun çıkış yapmasına olanak sağlıyor. Evlerde çok fazla kullanılan radyötörlerin beslenmesini sağlayan bir kolektördür. 
   2. Yerden ısıtma kollektörü : Standart kollektör ile birebir aynılar sadece yerden ısıtma kollektörlerin kontrol edilebilmesi adına bunların başına motorlu vanalar vardır . sabit debi geçirebilmesi adına ve belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra zemin ya da ortam otomatik olarak kapanmayı sağlayan motorlu vanalarla bunların kontrolleri sağlanır.

Ölçüm araçları :  Termometre : Suyun sıcaklığını ölçmeye yarar . Manometre : sistemdeki basıncı ölçmeye yarar 

3. Isıtma Sistemi Boruları : 
Isıtma sistemlerinde aşağıdaki borular kullanılır.

Siyah Boru (Demir)
Plastik Boru
PE-X Boru
Bakır Boru

4. Isıtma Sistemlerinde İzolasyon: 

Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir. Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük, elastomerik kauçuk köpüğü, camyünü ve taş yünüdür.
Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları
Türk Standardına, Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği
değerleri (şartları) sağlamalıdır.

Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları 
Yalıtım Malzemesi Kullanım Sıcaklığı
Seramik Yünü 1800oC
Kaya yünü / Taş yünü 750oC
Cam köpüğü 430oC
Camyünü 250oC
Poliüretan köpük 110oC
Kauçuk köpüğü 105 o C
Polietilen köpük 100oC
Expanded polistren 75oC
Extürüde polistren 75oC

5. Isıtma Sistemi Isı Dağıtıcıları : 

Radyatör Sistemler : Merkezi ısıtma sistemlerinde sıcak su dolaştırılarak ısıtmanın sağlandığı panellere verilen isimdir. Genellikle evlerimizde kullanılan peteklere verilen isimdir.

Konvektör Sistemler  : Konvektör ısıtıcıların en önemli özelliği devir daim ile çalışmasıdır. Yani iç mekanlarda bulunan havayı ilk olarak içine çekmektedir. İçinde bulunan rezistans sayesinde de bu havayı ısıtmaktadır. Isınan havayı ortama geri vererek de ısıtma sağlamaktadır.

Konvektör ısıtıcılarda sıcaklık seviyesini kontrol eden bir termostat bulunur. Cihaz, kullanıcının belirleyeceği derece veya sıcaklık kademesi ayarına göre çalışır. Konvektör ısıtıcılar, genel ısınma amaçlı olarak kullanabileceği gibi var olan ısıtma sistemine destek olarak da kullanılabilir.

Konvektör çeşitleri arasında;

 • Fansız konvektörler
 • Fanlı yer konvektörleri
 • Özel tip yer konvektörleri

Ticari binalarda, hastanelerde, okullarda, tesislerde, otellerde, satış mağazaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

Fanlı ve Fansız Konvektörler Hangi Alanlarda Kullanılır?
Fansız konvektörler, daha estetik görünüme sahiptir. Showroomlarda, kış bahçelerinde, kapalı yüzme havuzlarında, spor salonlarında, pansiyonlarda, iş merkezlerinde kullanılabilir.

Fanlı konvektörler; pencere cephesi olan alanlarda, ısı kaybının yüksek olduğu pencere önlerinde kullanılır. Böylece pencerenin buğulanması önlenir. Aynı alan üzerinden birden fazla konvektör varsa, oda termostatı ve motor vanası kullanılarak oda sıcaklığı, istenilen derecede tutulur.


Fan Coil Nedir ?  Nasıl Çalışır?
Fancoiller ısı merkezinden gelen sıcak suyla ısıtma yapabilen, soğutma merkezinden gelen soğuk suyla soğutma yapabilen,Merkezi havalandırma sisteminden gelen hava ile beraber
ortamdaki havayı karıştırarak iklimlendirme yapabilen iç ortam cihazıdır.

Fancoil çalışma prensibi olarak; fan yardımıyla emiş yapmış olduğu havayı filtreden geçirerek ısıtma ya da soğutma serpantininde iklimlendirerek bulunmuş olduğu mahalle ileten bir iç ortam cihazıdır. Merkezi havalandırmadan gelen havayla beraber kanallar vasıtasıyla ortamdan emmiş oldu havayı karıştırarak ısıtma veya soğutma serpantinden geçirerek kanallar ve hava dağıtıcıları vasıtasıyla ortama ileten bir çalışma prensibine sahiptir.

Fancoil Türleri :
Gizli Tavan (Kanallı) Tipi Fancoil
Otel Tipi Fancoil, 
Duvar Tipi Fancoil, 
Döşeme Tipi Fancoil,
Zemin Tipi Fancoil , 
Dört Yöne Üflemeli Fancoil ,
İki Yöne Üflemeli Fancoil,
Tek Yöne Üflemeli Fancoil   olarak ayrılıyor.

Gizli tavan (Kanallı) tipi fancoil : arka tarafında emiş ön tarafında üfleme yaparak genellikle tavan arasında kullanılan ve kanallar vasıtasıyla emmiş olduğu havayı ortama ileten bir cihazdır. 
Otel tipi fancoil : emiş havasına  alt tarafını alarak üflemeyi ön taraftan yapan bir facoil türü 
Duvar tipi fancoil:  Split klimaya benzeyen bir tasarımı vardır. Diğer fancoillerden en
önemli farkı soğutucu olarak çalışırken havadaki su buharının yoğuşmasını tahliye edilebilmesi için diğer fancoillerde  pompa kullanırken  duvar tipi fancoil de pompa kullanılmıyor. Bu nedenle kullanılan bu cihazda boruların direkt eğimli yapılması ya da ekstra sisteme Drenaj pompası konulması gerekiyor.
Döşeme Tipi fancoil 
Zemin tipi  funcoil 

Dörtyol yöne üflemeli fancoil : Ön arka ve yanlar olmak üzere 4 yönden üfleme yapabiliyor. 
İki yöne üflemeli fancoil : Önü ve arkasında üfleme yapabiliyor
Tek yöne üflemeli fancoil : Tek yöne üfleme yapıyor.İklimlendirme Cihazı Klimalar (HVAC)
Yaşam alanlarının vazgeçilmez iklimlendirme cihazlarından olan klimalar hem yazın hem de kışın kullanılabilen cihazlar arasında yer alıyor. Yalnızca ısıtma ve soğutma değil; temizleme, sirkülasyon yaptırma ve havanın nem miktarının belirli bir oranda tutulmasını sağlama işlevleri gören klimalar gerek evlerde gerekse de işyerlerinde sıklıkla tercih ediliyor

Klima Sistemi Türü  
HVAC sistemi, evinizin içindeki sıcaklığı ve nemi kontrol etmek için çalışır. Ancak tüm HVAC sistemleri eşit tasarlanmamıştır.  Piyasada her biri farklı şekillerde konfor sunan birçok farklı HVAC sistemi vardır. Evinizin düzeninin yanı sıra ihtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza bağlı olarak, belirli HVAC sistemleri size diğerlerinden daha fazla fayda sağlayabilir. En yaygın HVAC sistemlerinden bazıları şunlardır:

1. Merkezi İklimlendirme
Merkezi klimalar olarak da bilinen split klima sistemleri, bir evin içi ve dışı arasında bölündükleri için bu adı alırlar. Bu sistemlerde kondenser ve kompresör içeren bir dış ünite ile fan ve evaporatör serpantini içeren bir iç ünite bulunur. Bu sistemler sıcak havayı alır ve karmaşık bir sistem veya besleme ve dönüş kanalları aracılığıyla soğuk hava olarak geri döndürür.

2. Mini-Split / Kanalsız Ünite
Merkezi klimaların aksine, mini-split/ductless sistemler bir evi veya binayı soğutmak için kanal sistemine ihtiyaç duymaz. Bu sistemler daha ziyade evinizdeki tek bir odayı, bölgeyi veya eklentiyi ısıtmak veya soğutmak için tasarlanmıştır.

3. Isı Pompası
Adının aksine, ısı pompaları (klima santralleri ile birlikte kullanıldığında) mükemmel ısıtma ve soğutma sağlar. Isı pompaları ısıyı taşımak için çalışır, bu da cihazın yaz aylarında evinizden sıcak havayı çıkarmak için de çalıştığı anlamına gelir. Bir hava işleme cihazı ile birlikte kullanıldığında, bu işlem kış aylarında değiştirilerek yıl boyunca tam konfor sağlanabilir.

4.Pencere Kliması
Pencere tipi klimayı, yalnızca belirli bir odayı soğutan kompakt bir ünite olarak düşünün. "Üniter ünite" olarak da bilinen bu sistem, bir odanın penceresine monte edilir.
Pencere üniteleri, sıcak havayı arkasından dışarı vererek ve soğuk havayı içine üfleyerek bir odayı soğutur. Bu tür üniteler küçük alanlarda yaşayanlar için en iyisidir. Daha büyük bir ev için ideal olmayacaktır çünkü bu tür bir ortamda verimli bir şekilde soğutmadığını keşfedeceksiniz. Genellikle tek odalı klima olarak kabul edilir.

5. Portatı̇f Klima
Portatif klimalar, pencere ünitelerinin bir sonraki jeneratörü olarak kabul edilir. Bu tip klima ünitesi odadan havayı alır ve soğutur, ardından tekrar odaya yönlendirir. Ünite daha sonra pencereye monte edilen bir egzoz hortumu aracılığıyla sıcak havayı dışarı atar.

Pencere tipi klimalar gibi portatif klimalar da yalnızca bir odayı soğutmak için tasarlanmıştır. Kurulumu kolaydır, çok yönlüdür ve uygun fiyatlı bir seçenektir. Klimanızın taşınabilirliğinin sıcak bir yaz gününde serin kalmanızı çok daha kolay hale getirdiğini göreceksiniz. Hibrit Klimalar. ...
Jeotermal Isıtma ve Soğutma.

6.Hı̇brı̇t Klı̇malar
Hibrit arabalar gibi, hibrit ısı pompası sistemleri de fosil yakıtları yakmak ve çalıştırmak için elektrik kullanmak arasında gidip gelir. Sistem, para ve enerji tasarrufu sağlamak için iki enerji kaynağı arasında akıllıca seçim yapar. Artan enerji fiyatları sizi rehin almak zorunda bırakmaz.
Yaz aylarında, ısı pompanız normalde olduğu gibi çalışır, evinizden ısıyı çeker ve dışarıya dağıtır.

Kışın, hibrit ısı pompası sisteminiz tersine çalışır, ısıyı dış ortamdan çeker ve evinize dağıtır.

Termodinamiğin İkinci Yasasını liseden hatırlıyorsanız, ısının sıcak bir nesneden soğuk bir nesneye aktarıldığını bilirsiniz. Soğutucu akışkan dış ortam sıcaklığının altına düştüğünde, dış ortamdan gelen ısı ısı pompanızın serpantinlerine ve dolayısıyla soğutucu akışkanınıza aktarılır. Şimdi, elde edilen ısı eviniz için sıcak, şartlandırılmış havaya dönüştürülebilir.

7.Jeotermal Isıtma Ve Soğutma
Jeotermal enerji sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve uzun ömürlüdür. Altımızdaki zemin sıcaklığı, atmosfer ne kadar sıcak veya soğuk olursa olsun oldukça tutarlı bir şekilde 55 derece kaldığından, jeotermal teknoloji ısıyı aşağıdan çekebilir ve evinize aktarabilir. Bir jeotermal serpantin ("döngüler" veya "kuyular") yerin derinliklerine yerleştirilir ve evinizi ısıtmak ve soğutmak için kullanılabilir.

Yüksek teknolojili çözümlerin artması ve ev sahipleri için daha fazla vergi kredisi ile jeotermal giderek daha popüler hale gelmektedir. Evinizin altındaki sıcaklık 40-50 derece arasında değişebilir ve bu da yıl boyunca ısı veya soğutma sağlayacak kadar sabittir. Bir jeotermal sistemin ilk maliyeti yüksek olsa da, 50 yıldan fazla dayanır ve işletme maliyetleri, özellikle yakıt maliyetleri artmaya devam ettikçe inanılmaz derecede ekonomiktir.

VRF Nedir?

“Variable Refrigerant Flow” sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelen VRF kısaltması, Türkçeye “değişken debili soğutucu akışkan” gibi ifadeler ile geçiyor.
 Yani sistem içerisinde bulunan akışkanın debisi değişebiliyor ve böylelikle anlık olarak ihtiyaç duyulan kapasite ayarlanabiliyor. VRF klima sistemi de temelde birden fazla iç ünitenin, aynı dış ünite grubuna bağlı olarak çalışması esasına dayanıyor. Bu açıdan VRF klima nedir sorusunun yanıtı da şöyle: Bu sisteme sahip klimalarda birden fazla iç ünitenin tek bir bakır boru hattı ile aynı dış ünite / dış ünite grubuna bağlı çalışması. Bir adet dış ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edilmesini sağlayan VRF sistemi, binanın değişen kapasite ihtiyaçlarına göre soğutkanın akışını da kontrol edebiliyor. VRF sistemleri çalışma düzeni genel olarak bu şekilde ilerliyor. İç üniteler ile dış ünite arasında bağlantı sağlayan bakır borulama hattının üzerinde akışkan gaz, ısıtma ve soğutma işlevini yerine getirmek üzere transfer edilebiliyor.

Hem iklimlendirme hem de ısıtma için soğutucu akışkanı nasıl kullandığını açıklamak için şaşırtıcı derecede uzun bir yol kat eder. Özetle VRF, HVAC için yüksek kapasitede çalışan kanalsız, büyük ölçekli bir sistemdir.

Split klima ekipmanlarının aksine VRF, uygulamaya bağlı olarak farklı şekilde tasarlanan aynı sistem üzerinde birden fazla iç ünitenin çalışmasına izin verir. VRF sistemleri, aynı anda ısıtma ve soğutma yapabilen bir ısı pompası sistemi veya bir ısı geri kazanım sistemi olarak kabul edilir.

VRF sistemleri yüksek verimliliklerini inverter kompresörlerin kullanımıyla elde ederler. İnvertörlü sistemler, kompresörün her bir alandaki ihtiyaçlara göre yükselmesini veya alçalmasını sağlar. İnverter olmayan bir sistem kompresörü her zaman tam kapasitede çalıştırır. Esasen ya açık ya da kapalıdır.  Daha düşük hızlarda ve kapasitede çalışan inverter sistemleri ile verimlilik kazançları önemli olabilir.

VRF sistemlerinin türleri nelerdir?
Yüklenicilerin tartıştığı bu sistemlerin çeşitli türleri vardır: ısı geri kazanımı veya ısı pompası, iki borulu veya üç borulu ve hava soğutmalı veya su soğutmalı.

Üç borulu VRF ısı geri kazanım sistemi, kullanıcıların bir bölgeyi ısıtırken aynı anda başka bir bölgeyi soğutmasını sağlar. Üç borulu sistemler, enerji tüketimini azaltmaya çalışan karışık sıcaklık ihtiyaçları olan binaların tesis yöneticileri için yararlı olabilir. Tipik uygulamalar arasında çok aileli binalar, büyük ofis kompleksleri ve birden fazla sınıfa sahip dini binalar sayılabilir.

Bir VRF ısı pompası sistemi tipik olarak iki boru kullanır ve aynı anda olmasa da hem ısıtıp hem de soğutabilir. İki borulu sistemlerin, sızıntı için fırsat yaratacak daha az boru ve bağlantı gibi kendi avantajları vardır. Daha az ömür boyu bakım, uzun vadede sistemde daha fazla tasarruf anlamına gelir.

Hava soğutmalı VRF sistemleri dış havaya dayanır (hatta bazen kanalları kullanır). Su soğutmalı VRF içeride gizlenebilir ve bazı durumlarda daha fazla verimlilik için halihazırda mevcut olan jeotermal sistemleri kullanabilir.

VRF sisteminin faydaları nelerdir?
Yeni bir bina veya ev, bir yenileme veya mevcut müşteri tabanınız için avantajları değerlendiriyorsanız, sizin ve bina sakinlerinizin VRF klima ve ısıtmadan geleneksel HVAC'a göre neler kazanacağınıza dair birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

Enerji verimliliği: Yukarıda belirtildiği gibi, sızdıran veya korumasız kanallar çok fazla enerji israfına neden olur. Müşteriler genellikle ilk kurulumdan sonra elektrik faturalarında maliyet tasarrufu ve artan konforun keyfini çıkarırlar.
Özelleştirilebilir sıcaklık ayarları: Bina için doğru VRF HVAC sistemi seçilirse, bina sakinleri farklı bölgeleri aynı anda ısıtabilir ve soğutabilir, böylece çalışanların ve hassas ekipmanların güvende kalmasını sağlar.
Şık ve kompakt: Geleneksel ekipmanlarla karşılaştırıldığında, VRF HVAC üniteleri çok daha az hacimlidir, bu da onları sınırlı alana sahip alanların güçlendirilmesi, yenilenmesi veya donatılması için mükemmel bir çözüm haline getirir.
Ölçeklenebilirlik: Bir zamanlar çoğunlukla ticari binalar için olduğu düşünülen VRF sistemleri, bir dizi ısıtma ve soğutma ürünüyle uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Küçük bir müstakil evin veya ticari bir yüksek binanın iklimini kontrol etmek için ölçeklenebilirler.
Sessiz: VRF sistemleri, özellikle geleneksel HVAC teknolojisine kıyasla hem binanın içindeki hem de dışındaki ortam gürültüsünü azaltır.
Kurulumu kolaydır: Kanallı HVAC ekipmanı herkesin bildiği gibi ağırdır. VRF'nin yalnızca eğitimli ve sertifikalı profesyoneller tarafından kurulması gerekirken, VRF sisteminin türüne bağlı olarak kurulum çok daha az fiziksel efor gerektirir.

Yerden Isıtma Sistemleri Nedir?

Yerden ısıtma nedir?

Yerden ısıtma, zemine gömülü güçlü ve esnek borular aracılığıyla bir evi ısıtmanın bir yoludur. Verimli ve ekonomiktir, radyatörlere göre çok sayıda avantaj sunar.

Çeşitli tiplerde yerden ısıtma sistemleri mevcuttur. Sizin için en iyi yerden ısıtma çözümü, proje türünüz, mevcut ısıtma sisteminiz ve enerji kaynağınız dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olacaktır.

 • Çoğu yer için uygundur
 • Enerji tasarrufludur
 • Evdeki alanı en üst düzeye çıkarır
 • Sıcak zeminler lüks hissi yaratır
 • Evin imar alanları aracılığıyla esnek kontrol sağlar


Yerden ısıtma nasıl çalışır?
Yerden ısıtma esasen zemin alanını ,verimli ve görünmez bir ısı yayıcıya dönüştürerek çalışır. Isıtma boruları veya kabloları zeminin altına yerleştirilir ve bunlar ısınarak odayı yerden yukarı doğru ısıtır. Sıcak sulu yerden ısıtma sistemleri için güçlü, esnek borular kullanılırken, elektrikli yerden ısıtma sistemlerinde kablolar kullanılır.

Yerden ısıtma bu kadar geniş bir yüzey alanını kapladığından, radyatörlerden çok daha düşük su sıcaklıkları kullanabilir. Bu, özellikle bir ısı pompası ile verimliliği artırmaya yardımcı olur ve ayrıca soğuk noktalar olmadığı için bir odayı daha iyi ısıtır.

Doğalgaz Dönüşümü Nedir?

Gaz Dönüşümü Nedir?
Gaz dönüşümü, fuel oil, LPG veya elektrik gibi mevcut bir enerji kaynağının gaza dönüştürülmesidir. Neden doğal gaza geçmelisiniz? Doğalgaza geçmek sizin için uygun, ekonomik ve faydalı olabilir.

Ekonomik ;
Ülkenin çoğu bölgesinde doğal gazın kullanımı elektrik, fuel oil veya LPG’den daha ucuz ve çok daha ekonomiktir. Ayrıca, doğal gaz mülk üzerinde bir depolama tankı gerektirmez veya kamyonla teslimat gerektirmez. Bu da masraflı tank onarımları olmadığı anlamına gelir. Bazı insanlar doğal gaza geçerek %40 veya daha fazla tasarruf sağlamıştır. Yani, doğal gaza dönüşümünüz çok kısa sürede kendini ve daha fazlasını amorti eder.

Verimli ve Çevre Dostu;
Doğal gaz daha verimlidir ve neredeyse diğer tüm yakıtlardan daha temiz bir yakıttır. Doğal gaz kullanımdan sonra koku veya kalıntı bırakmaz. Fuel oil kullanırken pahalı ve çevre açısından tehlikelidir. Doğal gaz ayrıca evinize veya iş yerinize değer ve kolaylık katan doğal gaz cihazlarını kullanmanıza da olanak tanır. Doğal gaz güvenilirdir.

Uygun Fiyatlı ve Kullanışlı 
Evinizin veya iş yerinizin doğal gaza dönüştürülmesi şaşırtıcı derecede ekonomiktir ve Enerji Plus teknik ekibi bunu kolay ve rahat hale getirir!


 
Gaz dönüşümü hakkında daha fazla bilgi almak veya diğer ısıtma, sıhhi tesisat , kazan, klima vb  ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçiniz! (0212) 417 60 34