Ana Sayfa / Hizmetlerimiz

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma Nedir?
Havalandırma binanın akciğerleri gibi çalışır. Dış havanın binaya veya bir odaya taşınması ve alana dağıtılması işlemidir. Taze hava, içerideki kirli havayı seyreltir ve ayrıca kirli havanın bir kısmı ile yer değiştirir. Havalandırmanın birincil amacı, o yerdeki insanların soluması için sağlıklı hava hazırlamaktır.

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri :
Endüstriyel havalandırma, üretim yeri ile mahal arasında düzenli bir biçimde , büyük hacimde hava alışverişi sağlayan özel cihazlar ve teknolojik cihazlardan oluşan bir komplekstir.

Endüstriyel havalandırma sistemlerinin kalitesi, çevresel ve sıhhi güvenlik standartlarını göz önünde bulundurarak, kirli havayı etkin bir şekilde uzaklaştırma, bunun yerine taze hava sağlama, sıcaklık rejimini ve mikro iklimi yasal gerekliliklere uygun olarak sürdürme yetenekleriyle değerlendirilir.

Enerji Plus Havalandırma Sistemleri Hizmetlerimiz:

 • Sığınak Havalandırma Sistemi
 • Fabrika Havalandırma Sistemleri 
 • Endüstriyel Baca Sistemleri
 • Konfor Havalandırma Sistemleri 
 • Endüstriyel Mutfak Havalandırma Sistemleri 
 • Otopark Havalandırma Sistemleri 
 • AVM Havalandırma Sistemleri 
 • Klima Santralleri Sistemi 
 • Isı Geri Kazanım Sistemleri
 • Endüstriyel Havalandırma Sistemleri 
 • Ultraviyole (UV) Hijyenik Hava Temizleme Sistemleri
 • Havuz Nem Alma Sistemleri
 • Restoran Havalandırma Sistemleri 
 • Ofis Havalandırma Sistemleri 
 • Konfor Havalandırma Sistemleri 
 • Mekanik Havalandırma Sistemleri 
 • Sera Havalandırma Sistemleri 
 • Bina Havalandırma Sistemleri 
 • Havalandırma Fanları ve Aspiratörler
 • Doğal Havalandırma Sistemleri 
 • Hibrit Havalandırma Sistemleri 
 • Spot Havalandırma Sistemleri 
 • Görev Ortamı Koşullandırma (TAC) Sistemleri 

Fabrika Ve İmalathaneler Için İklimlendirme

Çeşitli amaçlara yönelik endüstriyel işletmeler, geniş üretim alanları, genellikle yüksek tavanlar ve modern üretim tesislerindeki az sayıda iş ile ayırt edilir.
Havalandırma sistemini düzenlerken görev, teknolojik süreçlerin uygulanması için şartların yanı sıra işyerlerinde mikro iklimin sağlanmasıdır.
Bu görevler için kalitatif ve kantitatif hava parametreleri farklı olabilir. Üretimde havalandırma organizasyonunun kalitesi, ürünlerin kalitesi ve maliyeti üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Endüstriyel havalandırma, yüksek basınç ve yüksek hızda çalışırken büyük miktarda havayı işlemek için tasarlanmıştır.

Endüstriyel tesisler için havalandırma ve iklimlendirme sistemleri hesaplanırken, aşağıdaki gereklilikler dikkate alınmalıdır:
Çalışma odasındaki zararlı emisyonların lokalizasyonu ve uzaklaştırılması için minimum süreyi belirleyen, personel veya hayvanlar için rahat bir ortam yaratan sıhhi ve hijyenik kontrol normları.
Ses; Ekipmanın gürültüsü mevcut gereksinimleri aşmamalıdır.
Yanmaz; Binalar için endüstriyel havalandırma bileşenleri, kesinlikle yangın güvenliği gereklilikleri dikkate alınarak seçilir ve kurulur.
Operasyonel; Tüm cihazların ve boru hatlarının kurulum yöntemleri, sistematik inceleme ve bakım ihtiyacını hesaba katmalıdır.
Enerji tasarrufu; Havalandırma, minimum enerji tüketimi ile olabildiğince verimli olmalıdır.
Çevresel; Çevre, sistem emisyonlarından korunmalıdır.

Tesislerin tasarımı ve inşası sırasında bile endüstriyel tesislerin havalandırması ve iklimlendirilmesi için temel gereksinimler karşılanmaktadır. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme tasarımı için standartlar, Bina kodları ve ilgili yönetmelikte” Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme” yönetmeliklerinde belirtilmiştir.

Ortaklarımız arasında, Alarko Carrier, Samsung, Toshiba, vb. Dahil olmak üzere önde gelen iklim teknolojisi üreticileri bulunmaktadır. Tesisinizin teknik özelliklerini dikkate alan uzmanlarımız, hava temizleme ve mikro iklim kontrolü için güvenilir ve verimli ekipman sunacaktır.

Her mahalin havalandırma sisteminin üç temel unsuru vardır:

1. Havalandırma oranı: Mekana verilen dış hava miktarı ve dış hava kalitesi. Havalandırma oranı, belirli bir alanda havalandırılan dış havanın kalitesi ve miktarı ile ilgilidir. Binalar, genellikle konut ve ticari binalar için farklı olan havalandırma standartlarına uymalıdır.

2. Hava akış yönü: Tüm hava akış yönü.  Adından da anlaşılacağı gibi, hava akış yönü havalandırılan havanın odanın içinde hareket ettiği yerdir. 

3. Hava akış düzeni: Hava akış düzeni veya hava dağılımı. Havanın her bir bölgeye verimli bir şekilde iletilecek şekilde daire içine alınması ve ayrıca mekanda oluşan kirleticilerin başarılı bir şekilde uzaklaştırılmasıdır.

Bu unsurları göz önünde bulundurarak, bir havalandırma sisteminin performansını dört açıdan değerlendirebiliriz:

 • Havalandırma oranı ile ilgili standartları geçiyor mu? Ya da başka bir deyişle, yeterli havalandırma oranına sahip mi?
 • Akış yönü temiz bir bölgeden kirli bir bölgeye doğru mu?
 • Temiz hava binanın ve odanın tüm bölümlerine ulaşıyor mu?
 • Havalandırma sistemi kirli havayı odanın tüm bölümlerinden tamamen dışarı gönderiyor mu?

Endüstriyel Havalandırma Sistemi Tasarlarken Ne Yapmalısınız?
Tüm personelin iş rahatlığının temeli, işletmedeki normal hava değişimidir. Konforlu bir ortam sağlamak için, amacı sadece hava değişimini sağlamak değil, aynı zamanda çalışanların güvenliğini artırmak için tehlikeli alanlarda kirli havayı ortadan kaldırmak olan üretimde endüstriyel havalandırma tesis edilmektedir . Odanın koşullarına göre bir egzoz ünitesi kurulur ve mahal içerisine hava akışı hesaplanır.

Aşağıda havalandırma sistemlerinin tasarlanması için dört ipucu listelenmiştir.

 • Havalandırma sisteminizin çalışacağı yeri seçin. Havalandırma sisteminizin nereye yerleştirileceğine karar vermeniz en iyisi olacaktır.
 • İhtiyaç duyacağınız havalandırma tasarım ekipmanı türlerini belirleyin.
 • Ardından, odanızın ihtiyaç duyduğu havalandırma deliklerinin sayısını hesaplayın.
 • Odaya akan telafi havası miktarına dikkat edin.

Endüstriyel havalandırma sistemleri ve projelendirmeleri için uzman mühendislerimizden daha detaylı bilgi almak için bize ulaşınız. 

Havalandırma genel olarak beş tipte kategorize edilebilir: Doğal, Mekanik, Hibrit, Spot ve Görevsel Ortam Şartlandırması (TAC).
Konut kullanımı veya bulunduğu yer ne olursa olsun, mahalde bu beş tip havalandırma sisteminden birini düşünmelisiniz.

Beş Havalandırma Türü :
   1.    Doğal Havalandırma
   2.    Mekanik Havalandırma
   3.    Hibrit Havalandırma
   4.    Spot Havalandırma
   5.    Görev Ortamı Koşullandırma (TAC)


1. Doğal Havalandırma Nedir? Türleri Nelerdir?

Doğal havalandırma denilince akla sadece odanın pencerelerini açmak gelebilir. Bununla birlikte, bu göründüğünden daha karmaşıktır. Dışarıdaki kirliliğin içeridekinden daha fazla olduğu bazı özel yerlerde, doğal havalandırma tam tersi şekilde çalışabilir. Sadece odanın içindeki havayı havalandırmakla kalmaz, aynı zamanda onu kirletir. Kirli hava açıklıklardan binaya girebilir ve sağlığımızı riske atabilir.

Doğal havalandırma, bir mahale dışarıdan temiz hava girmesi işlemidir. Bu yeni hava, odalardaki kirli ve sıcak havayı çatıdaki açıklıktan dışarı atar. Bu işlem mekanik yardım olmadan gerçekleştirilebilir. Bu kısa bir giriş olsa da, pratik uygulaması ve kullanımı çok daha kapsamlıdır. Doğal havalandırma, mahallerde enerji kullanımını azaltmaya yönelik en pratik tekniklerden biridir. Temiz havanın girmesi ve bina sakinleri için binalara yayılması için rüzgar ve kaldırma kuvvetinin doğal gücünden faydalanır. Doğal havalandırma, bir binanın bir bölümü ile diğeri veya dışarısı ile içerisi arasındaki basınç çeşitleriyle çalıştırılır.

Bir binanın tasarımı sırasında tasarımcı ; kapılar, pencereler, güneş bacaları, rüzgar kuleleri gibi bazı amaca yönelik açıklıklar sağlamalıdır. Bu açıklıklar doğru bir şekilde çalışırsa, doğal havalandırma sistemi enerji tüketimini yüzde 20 ila 25 oranında azaltmaya yardımcı olur.
Tasarımcılar genellikle doğal havalandırmayı seçerler çünkü karbon üretimini azaltır ve tam mekanik havalandırmaya göre kurulumu ve çalıştırılması daha ucuzdur.

Doğal Havalandırma Türleri :
Binalarda doğal olarak gerçekleşen temelde iki tür Doğal Havalandırma vardır. 
Birincisi rüzgarla çalışan havalandırma (çapraz havalandırma olarak da bilinir), 
İkincisi ise kaldırma kuvvetiyle çalışan havalandırmadır (yığın etkisi olarak da bilinir). 

Rüzgar Etkisiyle  Havalandırma (Çapraz Havalandırma)

Tek taraflı havalandırma ve çapraz havalandırma olarak da adlandırılır.
Bir binanın yakınında hareket eden rüzgar, farklı alçak ve yüksek basınç bölümleri üretecektir. Evin rüzgar alan kısmı yüksek basınçlı bir alandır, rüzgar almayan kısım ve çatı ise alçak basınçlıdır. Alçak ve yüksek basınçlı bölümlere farklı tür ve boyutlarda açıklıklar yerleştirmek, havanın binadan daha yüksek bir hızda ve istenen yönde geçmesini sağlayabilir. 
Rüzgar tahrikli veya rüzgar bazlı havalandırmayı bilmenin en basit yöntemi açık bir pencereye bakmaktır. Taze hava bir taraftan girer, evin her tarafına aktarılır ve ardından karşı taraftan çıkarak binadaki bayat sıcak havayı dışarı atar. 
Bununla birlikte, rüzgar bazlı havalandırmanın çok fazla toz veya kirliliğin olduğu yerlerde genellikle ideal olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca rüzgarın istenmediği yerlerde de çalışmaz, yani rüzgar ters yönde hareket eder ve hiçbir etkisi yoktur.

Kaldırma Kuvvetiyle Çalışan Havalandırma (Yığın Etkisi)
Baca havalandırması olarak da bilinir. Bu tür Doğal Havalandırma karmaşık görünse de temelde bir şömine gibi çalışır. Sıcak hava yukarı çıktığından ve soğuk hava aşağıda kaldığından, bu prosedür sıcak havayı yükselmeye zorlar.
Binalarda üretilen ısı tavana doğru yükselir. Yapının fark edilir yükseklikte olduğu büyük binalarda, sıcak havanın doğal yükselme eğilimi, binanın tamamında hava transferine neden olur. Bu genellikle yığın etkisi veya termal kaldırma kuvveti olarak tanıtılan şeydir. Sıcak hava bina boyunca yukarı çıkar ve doğal vantilatör aracılığıyla dışarı çıkar. Zemin seviyesindeki duvar açıklıkları, çıkan sıcak havanın yerini alarak soğuk havanın içeri girmesine izin verir.

Endüstriyel yapıların yüksek çatıları basınç ve sıcaklıklarda önemli farklılıklar yaratır; bu nedenle endüstriyel mekanlar yerçekimi havalandırma sistemleri için mükemmel yerlerdir. Bu farklılıkları kullanarak havayı doğal bir şekilde binanın içine ve dışına taşıyabilirsiniz. Çapraz havalandırmanın aksine, bu prosedür serin ve sakin günlerde de çalışabilir. 

Enerji Plus tüm HVAC ihtiyaçlarınızı kapsayan Doğal Havalandırma hizmetlerinin tam bir listesi bulunmaktadır. Enerji Plus satıcıları size bu konuda yardımcı olabilir. Sürekli olarak yüksek kaliteli ürünler sunan çeşitli servis sağlayıcılarla nasıl bağlantı kuracağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Enerji Plus uzmanları ile iletişime geçiniz. 

2.Endüstriyel Mekanik Havalandırma Sistemi Nedir? Türleri Nelerdir?

Mekanik Havalandırma Sistemi Nedir?

Fabrikalarımız yada mahallerimiz de temiz hava sağlamak için fanların gücünü kullanıyorsak, mekanik bir havalandırma sistemimiz var demektir. Mekanik fanlar mekanik havalandırma yapar. Fanlar, odaya veya odadan hava sağlamak için doğrudan pencerelere veya duvarlara veya hava kanallarına monte edilebilir.
Fanlar kirli havayı dışarı atar ve odaya temiz hava sağlar. Çeşitli amaçlar için kullanılabilen farklı mekanik havalandırma türleri mevcuttur.
Nefes almak için sağlıklı hava sağlamak için havalandırma çok önemlidir. Genel olarak beş çeşit havalandırma vardır. Bunlardan biri, genellikle en önemlisi olarak bahsedilen mekanik havalandırma sistemidir

Kullanılan mekanik havalandırma türü hava durumuna bağlıdır. Örneğin, sıcak ve nemli iklimlerde, interstisyel sıkışmayı (sıcak ve nemli hava soğuk yüzeyli bir binanın içinden bir duvara, tavana veya zemine nüfuz ettiğinde karşılaşılan) önlemek yerine sızmayı en aza indirmek veya önlemek gerekebilir. 
Bu durumlarda genellikle pozitif basınçlı mekanik havalandırma sistemi kullanılır. Tersine, soğuk iklimlerde, sızma önlenmeli ve ara yoğuşmayı önlemek için negatif basınçlı havalandırma kullanılmalıdır. Negatif basınç sistemi genellikle banyo, tuvalet veya mutfak gibi yerel olarak üretilen kirleticilerin bulunduğu bir oda için kullanılır.
Pozitif basınç sisteminde oda pozitif basınç altındadır ve oda havası dış cephedeki bir sızıntıdan veya diğer açıklıklardan dışarı sızar. Negatif basınçlı bir sistemde, mekan negatif basınç altındadır ve oda havası dış havanın "emilmesi" ile dengelenir.

Mekanik Havalandırma Sistemi Çeşitleri : 
Farklı durumlarda kullanılabilen dört tip mekanik havalandırma vardır. Aşağıda her bir tip kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır.

1.Egzoz Havalandırma Sistemi: Bu havalandırma türlerinde egzoz havalandırması, mekanik havalandırmanın bir alt kümesidir. Bu sistemler bina içindeki basıncı azaltarak çalışır. Genellikle dışarıdaki havayı odaya çekmek için herhangi bir özel bileşene sahip değildir. Temiz hava, binanın yapısındaki sızıntılardan binaya girer ve basıncı dengeler.
Egzoz havalandırma sistemlerinin kurulumu nispeten karmaşık değildir ve ekonomiktir. Tipik olarak bir egzoz havalandırma sistemi, merkezi olarak konumlandırılmış bir ev egzoz noktasına bağlı tek bir fan içerir. Dolayısıyla, işletme maliyetleri de düşüktür. Ve sistemi daha ekonomik hale getirir.
Yalnızca egzoz sistemleri daha sıcak yerlerden ziyade daha soğuk yerler için uygundur; çünkü daha sıcak bölgelerde nem, basınç düşürme sırasında zorluklara neden olabilir.
Fan bağlantısı için bir başka seçenek de çeşitli odalardan gelen kanallara, özellikle de banyo ve mutfak gibi daha fazla kirletici içeren odalara bağlamaktır. Bazı pasif ayarlanabilir menfezler, daha fazla temiz hava sağlamak ve sadece bina kabuğundaki sızıntılara güvenmemek için pencerelere ve duvarlara monte edilebilir.
Egzoz havalandırma sistemleri enerji geri kazanımlı havalandırma sistemlerine kıyasla daha yüksek ısıtma ve soğutma giderlerine neden olabilir, çünkü bu tipler dış havadaki nemi eve girmeden önce temperlemez veya ortadan kaldırmaz.

2. Beslemeli Havalandırma Sistemi: Besleme havalandırma sistemi, oda havasını basınçlandırmak ve dış hava akışını içeriye zorlamak için bir fan kullanır. İçerideki hava, duvar sızıntıları ve egzoz fanı kanalları yoluyla dışarı çıkar. Tipik bir besleme havalandırma sistemi, taze havanın binaya girmesine yardımcı olan bir fan ve kanal sistemi içerir. Bazen bir Merkezi Fan Entegre (CFI) sistemine sahiptirler.
Besleme havalandırma sistemleri, egzoz havalandırma sistemlerine göre, mahale giren hava üzerinde daha fazla kontrole sahiptir. Besleme havalandırma sistemleri, mahale basınç uygulayarak yaşam alanındaki dış ortam kirleticilerini en aza indirir.
Besleme havalandırma sistemi sıcak ve karışık iklimlerde daha iyi performans gösterir, çünkü iç havanın basınçlandırılması soğuk kışlarda bazı nem zorluklarına neden olabilir.
Kışın, besleme havalandırma sistemi sıcak iç havanın tavandaki veya dış duvardaki istenmeyen açıklıklardan sızmasına izin verir. İç mekan havası yeterince nemliyse, bir miktar nem dış duvarın bazı kısımlarında yoğunlaşarak çürüme ve küflenmeye neden olabilir.
Egzoz havalandırma sistemleri gibi, besleme havalandırma sistemleri de eve girmeden önce nemi temperlemez veya ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, enerji geri kazanımlı havalandırma sistemlerine kıyasla daha fazla ısıtma ve soğutma maliyetine neden olabilirler. Hava eve ayrı yerlerden girdiğinden, kışın soğuk havanın çekilmesini önlemek için dağıtımdan önce dış havayı iç hava ile karıştırmak gerekebilir. 

3.Dengeli Havalandırma Sistemi: Bir başka mekanik havalandırma sistemi türü de dengeli havalandırma türüdür. Doğru tasarlanmış dengeli havalandırma sistemi ne egzoz havalandırması gibi iç ortam havasının basıncını düşürür ne de besleme havalandırması gibi basınçlandırır. Hatta havalandırma sistemi taze dış havayı ve egzozla kirlenmiş iç havayı yaklaşık olarak eşit miktarlarda verir. Bu sistem işini iyi yapmak için genellikle iki kanal sistemi ve iki fan kullanır. Besleme ve egzoz menfezleri uygun konumlara yerleştirilirse, dengeli havalandırma sistemi temiz havanın uygun şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır.
Tipik bir dengeli havalandırma sistemi, insanların zamanlarının çoğunu geçirdikleri yatak odaları ve oturma odalarına temiz hava sağlamak üzere tasarlanmıştır. Havayı mutfak, banyo ve çamaşır odası gibi nem ve kirleticilerin en çok üretildiği yerlerden de uzaklaştırır.

İki yaygın mekanik havalandırma türü olan egzoz ve besleme havalandırma sistemleri gibi, dengeli olan da odaya girmeden önce temperleme yapmaz veya nemi gidermez. Bununla birlikte, filtreler kullanırlar ve eve girmeden önce dış havanın tozunu ortadan kaldırırlar.Dengeli havalandırma sistemleri tüm iklimlerde kurulabilir. 

4. Enerji Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi:
Enerji geri kazanımlı havalandırma, mekanik havalandırma sisteminin bir başka alt kümesidir. Atık enerjiyi en aza indirmek için kontrollü bir havalandırma yolu hazırlar ve ısıyı sıcak egzoz havasından soğuk besleme havasına aktarır. Bu şekilde, havalandırılan havayı ısıtma maliyeti büyük ölçüde azalır.
Bu sistem, bileşenleri ve kurulumu daha karmaşık olduğu için genellikle diğer havalandırma türlerinden daha pahalıdır. Bazı enerji geri kazanım sistemleri, giderleri yönetmek için mevcut kanal sistemini paylaşır. Ayrıca daha fazla bakım yoğunluğuna sahiptir ve daha fazla elektrik gücü tüketir.
Genel olarak, her ayrı oda için bir besleme ve dönüş kanalına ihtiyacınız vardır. Basınç düşüşlerini azaltmak için kanallar kısa ve düz olmalıdır. Ayrıca, doğru boyutta bir kanal, sistemdeki basınç düşüşünü en aza indirmeye ve performansı artırmaya yardımcı olur.
Soğuk iklimlerde enerji geri kazanım sistemlerinin kullanılmasında kritik bir nokta, donma ve don oluşumunun sisteme, özellikle de ısı eşanjörlerine zarar verebilmesidir. Bu nedenle, gömülü cihazlar vasıtasıyla donma ve don oluşumu engellenmelidir.


Enerji Geri Kazanım Vantilatörü (ERV) Nedir ?  ERV Enerji Geri Kazanım Vantilatörü anlamına gelir. Bir ERV, küflü, zehirli havayı dışarı atarken yeni, sıcaklık kontrollü havayı eve aktarmak için bir yöntem sunar. 
ERV'ler, HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sisteminin bölümleri olan kanallara eklenecek şekilde tasarlanmış sistemlerdir. 
ERV'ler iki fan kullanarak temiz yeni havayı mahale çeker ve bayat havayı dışarı atar. Bir ERV, ön koşullandırılmış ısıtma veya soğutmayı korurken bir mahale temiz hava girmesine izin verir.
Bu tür bir cihaz aynı zamanda havadaki nemin bir kısmını yakalayarak geldiği termal kapağın aynı tarafında tutar.
Bulunulan mahal kışın aşırı kuruysa, nemi tutmaya yardımcı olduğu ve başka yollarla üretme ihtiyacını ve maliyetini ortadan kaldırdığı için bir ERV en etkili seçenek olacaktır.
Hava akışlarının bu geçişiyle birlikte ERV havalandırma sistemleri kirleticileri, alerjenleri, polenleri ve daha fazlasını yakalayarak eve veya ofise gelen ve içeride tutulan havanın sağlıklı ve temiz olmasını sağlar.

Enerji Geri Kazanım Vantilatörü
Kurulumlarına göre iki ERV sınıfı vardır: Biri mahalin basınçlı hava sisteminden bağımsızdır ve bu sistemi tamamen keser, diğeri ise doğrudan bu sisteme entegre edilir.

Uygulamalarına Göre, Bunlar İçin Dört Farklı Ortam Bileşeni Seçeneği Vardır:
Dönel Isı Eşanjörü (Tekerlek),
Bir Isı Borulu Isı Eşanjörü (Soğutucu Akışkan)
Plakalı Isı Eşanjörü (Sabit Çekirdek)
Run-Around Serpantinleri (Su).

Enerji Geri Kazanımlı Vantilatör Avantajları
Bir ERV'yi ev veya ofise kurmanın avantajları çeşitlidir ve bazı temel faydaları şunlardır:

 • Formaldehitlerin, alerjenlerin ve diğer toksinlerin iç mekanlardan filtrelenmesi ve ortadan kaldırılması ve seçici CO2 sensörü ile CO2'yi tanımlayarak bir odaya temiz hava sağlanması
 • Astımlı kişiler için nefes alma eyleminin iyileştirilmesi
 • EconoCool adı verilen bir yöntemle klima ile ilişkinin azaltılması
 • Ev veya ofisin kalitesini ve enerji verimliliğini yükseltmek
 • Bir odadan diğerine sıcaklıkların daha stabil tutulması
 • Sessiz bir sistem kullanarak, kolay bakım ve bakım özellikleri
 • Odanın nem oranını bulur ve nem seviyesini otomatik olarak düzenler
 • HVAC sisteminin kullanım ömrünün uzatılması

Enerji Geri Kazanım Vantilatörü Kurulumu
Bir enerji geri kazanım vantilatörü takılması, enerji israfını azaltırken mahalin hava hareketini sürdürmesine izin verecektir. Bir ERV, dışarıdan giren daha soğuk ve daha sağlıklı hava ile dışarı çıkan ısınmış havanın ısısını sürekli olarak değiştirir. ERV kurulurken çoklu tasarım hususları göz önünde bulundurulmalıdır:
Taze hava girişi, yeni havanın döndüğü yere ve davlumbaz dış egzozlarından, araba yollarından, fırın bacasından ve çamaşırhane kapılarından uzağa yerleştirilmelidir.
Mahalin temel hava kontrol birliğinin fanı, yeni havayı tüm evin etrafında döndürmek için her zaman açık olmalıdır.
Vantilatörden gelen havalandırılmış hava, mahalin basınçlı hava sisteminin geri dönüş kanalına bağlanmalıdır. Bu, havalandırılan havanın mahalin kanal sistemi ile daha basit bir şekilde döndürülebilmesi için yapılır.


Mekanik Havalandırmanın Avantajları
Diğer sistemler gibi her mekanik havalandırma sistemi türünün de kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.

 • Klima sistemi ile kolayca entegre edilebilir.
 • İç ortam nemi ve iç ortam sıcaklığı kolaylıkla kontrol altına alınabilir.
 • Mekanik havalandırma sistemine filtrasyon sistemi eklenebilir.
 • Ortam sıcaklığı ve rüzgardan bağımsız olarak istenilen debiye tutarlı bir şekilde erişilebilir.
 • Çalışması için sadece elektriğe ihtiyaç vardır.
 • Hava akış yönü kontrol edilebilir.

Mekanik Havalandırmaların Dezavantajları
Mekanik havalandırma sisteminin sahip olduğu tüm avantajlara rağmen, dezavantajlarını görmezden gelemeyiz. Bu zayıf noktalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kurulumla ilgili hususları göz ardı ederseniz, mekanik havalandırma sisteminin uygunsuz kurulumu bakım maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.
 • Kritik bir tesis için mekanik havalandırmanın yedeklenmesi ekonomik açıdan mantıksız olabilir.
 • Şebeke hizmeti kesintisi veya ekipman arızası genellikle mekanik havalandırma sisteminin düzenli çalışmasını kesintiye uğratır.
 • Bu sorunlar nedeniyle, mekanik havalandırma sistemleri sağlıklı hava sağlamak için gerekli bir araç olmak yerine bölgede kirliliğin yayılmasına neden olabilir. 


3.Hibrit Havalandırma:
Çeşitli havalandırma türleri arasında, Hibrit havalandırma (karma mod) istenen akış hızını (tasarım akış hızı) hazırlamak için doğal itici güçlere bağlıdır. Doğal havalandırma çok düşük bir akış hızına sahip olduğunda, mekanik havalandırmanın rolü öne çıkmaktadır.
Doğal havalandırma tek başına kabul edilebilir olmadığında, havalandırma oranını artırmak için egzoz fanları takılabilir. Bunların düzgün çalışması için yeterli ön test ve planlama yapılmalıdır.

Hibrit havalandırma (karma moda) bir örnek, hava yoluyla bulaşan enfeksiyonları olan hastaları barındıran odalardır. Ancak, bu basit kombine havalandırma türü (karma mod) dikkatle kullanılmalıdır. Fanlar, oda havasının duvar veya tavandan doğrudan dış ortama atılabileceği yerlere monte edilmelidir. Hedeflenen havalandırılan hava miktarı, kullanımdan önce ölçülmesi ve test edilmesi gereken çıkış fanlarının boyutunu ve sayısını belirler.

Havalandırma türlerinde akılda tutulması gereken bir faktör de o sistemin eksileridir. Kurulum sorunları (özellikle büyük fanlar için), gürültü (istisnai olarak yüksek güçlü fanlar), yükselen veya düşen oda sıcaklıkları ve kesintisiz elektrik ihtiyacı gibi sorunlar egzoz fanı kullanımı ile ilişkilidir. Eğer odanın ortamı soğutma veya ısıtma sistemlerindeki konforu bozuyorsa, konforu telafi etmek için tavan vantilatörleri eklenebilir.
Bir diğer olası seçenek ise elektriğe ihtiyaç duymayan ve binadaki hava akışını artıran bir çatı egzoz sistemi sağlayan pervaneler (rüzgar türbinleri) kurmaktır.

4.Spot Havalandırma :
Bir başka havalandırma türü de spot havalandırmadır. Hem doğal hem de mekanik havalandırma sistemlerinin etkinliğini artırmak için spot havalandırma ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, bunun yardımcı bir sistem olduğunu söylemek daha doğru olur. Bu, banyolarda veya mutfaklarda kullanılanlarla aynı olan yerel egzoz fanlarının kullanılmasını içerir. Nem ve iç hava kirliliği kaynağını da ortadan kaldırır ve sonuç olarak havalandırma sisteminin kullanışlılığını artırır.

5.Görev / Ortam Şartlandırması (TAC) :
Görev Ortamı Şartlandırması (TAC) diğer havalandırma türlerinden biridir. İdeal sıcaklık ve konfor seviyesi kişilere göre değişir. Bazı insanlar aşırı ısınmadan şikayet ederken, diğerleri sıcaklığın bir şekilde soğuk olduğunu hissedebilir. Geleneksel havalandırma sistemleri kişinin tercihlerini karşılayamaz. 
İşte bu noktada görev-ortam şartlandırması rol oynar. Bu nispeten yeni teknoloji, bir alandaki hava akışını düzenler.

Farklı havalandırma türlerinde, her türün özel bir çalışma prensibi vardır. Prensibini göstermek için, hava akışını değiştirir ve daha sonra merkezi sıcaklıktan bağımsız olarak bir kişinin konfor algısı değişecektir. 
Görev ortam sıcaklığında, sıcak hava akışı ısıtmadan sorumludur ve soğuk hava akışı soğutmayı yapar.

Sonuç olarak, sıcak yerlerdeki ortalama sıcaklık konfor bölgesinden daha yükseğe ayarlanabilir ve bu şekilde daha fazla enerji tasarrufu sağlanabilir. Daha fazla soğutma isteyen kişiler hava akışını artırırken, sıcak olmayı tercih edenler hava akışını azaltır veya yönlendirir.

Isı Geri Kazanımlı Havalandırma (HRV) Nedir? 
Dünya çapındaki uluslararası raporlara göre, binalardaki ısı kaybının %15-25'i bina dışına sızan havadan kaynaklanmaktadır. Isı Geri Kazanımlı Havalandırma (HRV), ısı kaçağına izin vermeden evinize temiz hava getirmek için bir yöntem önermektedir.
Hava kaçağı, evleri ısıtmak için daha sorunlu hale getirir. Bu sadece çevre için büyük bir sorun olmakla kalmaz, aynı zamanda sızdırmaz olmayan bir evi ısıtmak daha fazla maliyet ve zaman gerektirir. Isı geri kazanım havalandırma sistemi, yaşanabilir odalara yeni, filtrelenmiş hava sağlamak için kesintisiz çalışır ve banyo gibi ıslak odalardan bayat havayı ve nemi çıkarır. Sonuç olarak, ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri günlük faaliyetlerimizde ürettiğimiz ısının boşa gitmemesini garanti eder.

Enerji Plus'ta, ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi bulacaksınız. Enerji Plus olarak size piyasadaki en verimli havalandırma sistemlerinin geniş bir yelpazesini sunmaya çalışıyoruz.
Daha fazla detaylı bilgi için bize ulaşın. 


Isı Geri Kazanımlı Havalandırma veya HRV sistemi nedir?
Zamanımızın yaklaşık %90'ını iç mekanlarda geçiriyoruz, bu nedenle temiz hava optimum sağlık için hayati önem taşıyor. Ne yazık ki, birçok işletme ve evin havası kirlidir. Bununla birlikte, iç mekan hava kalitesi ile alerji, astım ve solunum rahatsızlıkları gibi sağlık konuları arasındaki bağlantı popüler bir araştırmadır; iç mekan hava durumunun bilişsel performans için önemi daha az bilinmektedir.

Son zamanlarda yapılan işyeri araştırmaları, iç mekan havasının durumunun odaklanma, kondisyon ve endişe yeteneğini etkilediğini, zayıflamış hafızaya ve daha yavaş bilişsel performansa bile neden olabileceğini ortaya koymuştur. Elbette bir pencerenin açılması bayat havayı yeni havayla değiştirir. Ancak bu işlem, evi yalıtmak için harcanan tüm zaman ve çabayı devre dışı bırakır. Ayrıca, pencere açmak kış aylarında bir mekanı çok hızlı soğutur. Şimdi, bu konuyu gözden geçirmeliyiz.

Kirleticileri dışarıda tutmak ve havadaki kirleticileri bir havalandırma sistemi ile inceltmek için hava kalitesini artırmaya yönelik birçok prosedür vardır, ancak bunların büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma maliyetlerini artırırken konforlu iç ortam koşullarını azaltır.

Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi (HRV Sistemleri) ise enerjiyi korur ve elektrik faturalarını azaltır. Egzoz havası, bir ısı eşanjörü tarafından giren havaya aktarılan ısıya sahiptir. Isı geri kazanım vantilatörleri yaklaşık %95 verimlidir ve enerji tasarrufu sağlar. Bu aynı zamanda, giriş havası HRV bölümü tarafından istendiğinde soğutmak ve ısıtmak için çok fazla çalışmak zorunda kalmaması nedeniyle ihtiyaç duyulan HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) cihazlarının hacmini ve boyutunu azaltmaya yardımcı olur.

HRV sistemleri, evlere ve iş yerlerine girmeden önce havadaki birçok kirleticiyi uzaklaştırmak için filtreler kullanır. Yüksek kaliteli HRV filtreleri, duman,  polen, bakteri ve küf sporları gibi küçük toksin partiküllerinin bile evinize veya ofisinize girmesini engelleyebilir ve uzaklaştırabilir. HRV cihazları ayrıca duman, partikül ve aşırı nem gibi ev kirleticilerinin çoğunun büyüdüğü ve ortaya çıktığı mutfak, banyo ve hizmet odalarından gelen bayat havayı tam olarak dışarı atmak için modellenmiştir. 
HRV sistemleri yemek pişirme, bulaşık yıkama, duş alma, çamaşır yıkama ve diğer ev işleri nedeniyle oluşan aşırı nemi dışarı atarak küf oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Bir HRV sistemi, ev sakinleri için sürekli yeni filtrelenmiş hava rezervi sağlar. HRV sistemi, bahçenizdeki toprak veya dışarıdaki hava gibi aklınıza bile gelmeyecek alanlardan sıcaklık elde etmek ve geri kazanmak için çalışabilir. 

Isı Geri Kazanım Vantilatör Çeşitleri :
Isı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinin farklı türleri vardır, ancak hepsi bir çeşit ısı eşanjörü içerir. Bunların en verimli türleri aşağıdaki gibidir:

Termal Tekerlek Üniteleri :Termal Tekerlek üniteleri Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemleri (HRV sistemleri) arasında boyut olarak en büyük olanıdır, bu nedenle tüm havalandırma türleri arasında en büyük hava geri kazanım verimliliğine sahiptirler. Bir yarısı bayat havayı, diğer yarısı ise evin dışından gelen yeni havayı çeken petek dizilimi kullanan iki büyük çarktan oluşurlar. Çarklar birbirlerine zıt yönlerde dönmekte ve egzoz havasındaki enerji giren havaya taşınarak onu ısıtmaktadır. Termal çarkın avantajı, diğer sistemlere kıyasla son derece verimli olması (maksimum %80'e kadar) ve uygun şekilde kurulduğu takdirde hızlı bir yatırım getirisi sağlamasıdır.

Isı Pompaları : Isı Pompaları ısıyı bir bölümden alır ve başka bir yere taşır. Soğutma cihazları ile aynı şekilde çalışırlar ve bir Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi( HRV sistemi )gibi havayı hem ısıtmak, hem de soğutmak için kullanılabilirler. Birkaç farklı çeşidi vardır ve bir boru ağı kullanarak dış havanın yanı sıra topraktan da ısı çekebilirler.

Plakalı Isı veya Reküperatör Teknolojisi : Plakalı Isı veya Reküperatör Teknolojisi, diğer bir Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemine (HRV sistemi) göre daha küçük ölçekte kullanılabildiği için termal tekerlek ısı iyileştirmesinden daha yaygındır. Plastik veya metalden yapılmış bir dizi paralel yüzeye sahip bir kutu içerir, bu da egzoz edilen havanın giren havayı atlamasına, enerjiyi hareket ettirmesine ve ısıtmasına izin verir. Hava akışları plakalar tarafından bölünür ve birbirleriyle temas etmez. Dolayısıyla, herhangi bir sistemin verimliliğindeki önemli faktörlerden biri, münferit yüzeylerin ne kadar ince ve iletken olduğudur. Plakalı ısı geri kazanım cihazları genellikle en iyi ihtimalle %70'e yakın bir verimliliğe sahiptir.

Kapalı Döngü Teknolojisi (Run Around Coil) : Run Around Coil veya Kapalı Döngü Teknolojisi mevcut bir hava izleme sistemidir ve normalde pompalanan bir boru dizisi ile birbirine bağlanan iki serpantin içerir. Su tipik olarak devreyi şarj etmek için kullanılır, ısıyı dış borudan dışarı atar ve yedek hava serpantinine taşır. Bunun gibi ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri, iki hava akışının daha verimli sistemler için yeterince yakın olmadığı yerlerde kullanılır. Genellikle %50'ye kadar maksimum verimlilik sunar.

Isı boruları : Isı boruları, tüm ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri arasında en az bakıma ihtiyaç duyan sistemlerdir. Bununla birlikte, sadece hava izlemenin tek bir sistemde çalıştırıldığı yerlerde kullanılabilirler. Dış havadaki ısıyı dışarı atmak ve yedek havaya bypass etmek için soğutucu akışkanlı bir boru sistemi kullanır. Dikey borular ısıyı taşımak için soğutucu akışkanın buharlaşmasını kullanır; ancak yatay borularda soğutucu akışkanın hareket etmesini sağlayan fitiller kullanılır. Dikey şebekeler, yatay olanlardan yaklaşık %25 oranında daha verimlidir.

Kazan Baca Ekonomizer
HRV sistemleri gibi, kazan baca ekonomizerleri de eski kazanlara yeniden monte edilebilirler ve ısıtılmış buharı yakalayarak kazan verimliliğini artırmak için çeşitli şekillerde kullanılabilirler. Çoğu durumda, yoğuşmalı veya yoğuşmasız gazdan suya sistemler göz önünde bulundurularak %5 ila 15 arasında verimlilik elde edilebilir.

Isı Geri Kazanımlı Vantilatör Bileşenleri ve Çalışma Prensibi
Bir Isı geri kazanımlı havalandırma Sistemi aşağıdaki gibi bazı ana parçalara sahiptir, ancak gerekli uygulamaya göre başka bileşenlerden de oluşabilir.

 • Evin en az bir odasında bir giriş menfezi.
 • Isı geri kazanımlı bir hava izleme ünitesi.
 • Her bir giriş menfezi için karşılık gelen bir dış menfez.

Giriş menfezleri evin dışından yeni hava getirir. Hava çatıdan girerken ısı eşanjörünün içinden geçer. Bir evin içi ve dışı arasında hareket eden, birbirine yakın çalışan iki havalandırma kanalı içerirler. Biri taze, soğuk havayı içeri aktarır; diğeri nemli, eski havayı dışarı taşır. Önemli olan, hava akışlarının ısı eşanjörü adı verilen ve iki hava akışı bir araya gelmeden egzoz edilen havanın ısısının çoğunu giren havaya geçirmesine izin veren bir sistem üzerinden çalışmasıdır. Tipik olarak, her kanalda otomatik veya manuel olarak ya da sıcaklık ve nem oranlarına bağlı olarak kısılıp açılabilen bir fan (üfleyici) vardır. Giren hava rezervine monte edilmiş bir baypas yolu da olabilir, böylece yaz aylarında, dışarısı içeriden daha soğuk olduğunda, soğuk dış hava giden havayı karıştırmadan doğrudan eve taşınabilir.

Isı Geri Kazanımlı Vantilatör Avantajları
HRV sistemlerinin avantajları çok sayıda ve çeşitlidir. Sıcak, iyi havalandırılmış bir ev sunarlar ve daha fazla maliyet yapılmasını engellerler. Kışın, ısıtma maliyetlerinizi korumanıza yardımcı olabilirler; yazın ise klima ihtiyacını azaltırlar. Ekstra nemi evinizden uzak tutarak, binanız, aletleriniz ve sağlığınız için daha iyidirler.


Isı Geri Kazanımlı Havalandırma hakkında.  HRV ve ERV arasındaki fark nedir?
HRV'ler ve ERV'ler eve temiz hava sağlama ve bayat havayı dışarı atma işlevini paylaşırken aynı zamanda egzoz havasından ısıyı geri kazanırlar. Hem HRV'ler hem de ERV'ler ısı transferi yapar, ancak ERV'ler ısı ve nemi aynı anda transfer eder.


Özet :
Bu yazı, okuyuculara temel bilgiler, artılar ve eksiler dahil olmak üzere ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri hakkında derinlemesine bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Binanız için doğru HRV ünitesini seçmek veya doğru ekipman ve parçaları satın almakla ilgili sorularınız için Enerji Plus’ın uzman mühendisleri ile iletişime geçiniz. 

Baca Havalandırması Nedir?  Baca Havalandırma Prensipleri Nelerdir?

İnsanoğlu, sıcaklık konforu ve baca küllerinin uzaklaştırılması için uzun zaman önce baca havalandırmasını kullanmıştır. Havalandırma yapmak ve yanma ürünlerini uzaklaştırmak için bina yüksekliğinin, rüzgarın ve bacanın kullanılması MÖ'ye kadar uzanmaktadır ve dünyanın her yerinde farklı tarihlerde termal çekişin kullanılması binaların havalandırılması için yaygın bir yöntem olmuştur. Doğal ısı konveksiyonu ve baca havalandırması, enerji kaynağı olmadan konfor sağlayabilir ve tamamen uygun maliyetli, bakım gerektirmeyen ve pasif bir yöntemdir.

Baca havalandırması nedir?
Baca etkisi ,doğal ısı transferi nedeniyle oluşan bir olgudur. Sıcak hava, soğuk havadan daha düşük bir yoğunluğa sahiptir ve binanın üst kısmına, bacaya, kulelere vb. yükselir. Baca havalandırması, yapılarda bağımsız bir sistem olabileceği gibi, birçok farklı cihaz veya havalandırma stratejisi ile desteklenen bir havalandırma sistemi olarak da kullanılabilir.

Baca havalandırması tasarımı: Sağlam bir baca havalandırması tasarlamak, dikkate alınması gereken öğeler gerektirir ve binaların çoğunda mekanik, güneş ve rüzgarlar doğal konveksiyona yardımcı olacaktır. Tasarım parametrelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Yapının konumu ve yönü.
 • Binanın büyüklüğü.
 • Bina planları ve yerleşimi.
 • Kapı ve pencerelerin şekli, tipi, konumu ve yönü.
 • İnşaat süreci ve detayları
 • Kentsel planlama
 • Dış çevre ve çevredeki binalar

Baca havalandırmasının avantajları ve dezavantajları
Baca havalandırması ucuz ve verimli bir sistemdir ancak tasarım sürecini karmaşık ve zor hale getiren bazı kusurları vardır. Bazı durumlarda, baca havalandırması yapı için yeterli değildir ve mülk için başka birçok ekipman ve cihaz gerekli olacaktır.

 • Baca havalandırmasının avantajları:
 • Enerji verimliliği en yüksek havalandırma sistemidir ve herhangi bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymaz
 • Kurulum diğer yöntemlere göre çok daha az maliyetlidir ve herhangi bir mekanik alete veya ısıtma geri kazanım sistemine ihtiyacınız yoktur
 • Sistemdeki bakım ve işletme maliyetleri sıfır olma eğilimindedir
 • Günde 24 saat enerji olmadan çalışır
 • Operasyonda herhangi bir gürültü yoktur ve her zaman sessiz çalışır

Baca havalandırma sistemlerindeki bazı dezavantajları :

 • Hava için daha büyük bir kanal düşünmeliyiz ve havanın havalandırılmasına yardımcı olmak ve sistemdeki basınç düşüşünün üstesinden gelmek için giriş ve çıkışlarda fanlara ihtiyaç duyabiliriz.
 • Yenileme gerekmedikçe inşaattan sonra baca havalandırmasını değiştiremeyiz veya güçlendiremeyiz. Dolayısıyla bu havalandırma sistemi sadece yeni binalar için kullanılmalıdır.
 • Dış hava havalandırma kalitesini güçlü bir şekilde etkiler ve kontrol sistemleri gereklidir. Örneğin, aşırı havalandırmaya ve çok daha fazla neme ve hava hızına yol açan rüzgarlı veya yağmurlu bir gün düşünün. Bu tür bir pasif havalandırma için kontrol damperlerinin sağlanması veya girişlerin kapatılması gerekli olacaktır.
 • Baca havalandırma sistemlerinin tasarımı ve kurulumu çok hassastır ve aşırı veya yetersiz havalandırmayı önlemek için çok dikkatli ve özenli olunmalıdır.
 • Baca havalandırmasında basınç düşüşleri çok önemli olduğu için kanalların düz ve dikey olmasına çalışılmalıdır; diğer yandan, bu pasif sistemleri kullanmak için bir binayı yerleştirmek ve inşa etmek zordur.


Baca havalandırma prensipleri :
Baca havalandırması, basınç farkının ve tüm sistemdeki hava sirkülasyonunun temeli olan bazı basit prensiplerle çalışır.

1. Çapraz havalandırma (Rüzgar etkili havalandırma)
Çapraz havalandırma, sıcak ve nemli havayı binalardan dışarı atmak için girişlerdeki rüzgarın ve çıkışlardaki kuvvetlerin etkisine dayanan doğal soğutma yöntemlerinden biridir. Havayı yapının içinde ve insanların etrafında dolaştırmak havalandırmanın amacıdır ve talep edilen optimizasyon değişkenleri ve hava kalitesi, giriş ve çıkışların konumunun düzenlenmesinden etkilenen hayati parametrelerdir.
2.  Venturi etkisi
Hava sirkülasyonu ve belirli kanallara doğru hareket etmesi negatif basınca neden olur ve bu da odalardan sıcak donuk havanın emilmesine neden olur ve sonuç olarak yapının deliklerinden, havalandırma deliklerinden ve pencerelerinden temiz hava damlar veya dışarı çıkar.
3. Sıcak havanın kaldırma kuvveti
Doğal ısı transferi havanın kaldırma kuvvetine ve farklı sıcaklıklardaki yoğunluğuna dayanır. Isı kaynaklarının (insan, elektrik kaynakları, vb.) yakınındaki hava ısınır ve yükselir, böylece kaynaklardan uzaktaki enerjiyi yok edebilir.
4.Statik baca havalandırması
Baca etkisinden faydalanmak için kullanılan tekniklerin çoğu statiktir ve binanın çatısının veya tavanının altında sıkışmış havayı çıkarmaya odaklanır, bunlardan bazıları yapının farklı yerlerine çok sayıda çıkıntı, kriko çatı, dormer ve statik menfezler ve baca yerleştirmektir. Statik yöntemlerdeki bazı basit mimari özellikler havalandırma stratejilerini geliştirebilir. İnşaatta avlu, havalandırma şaftları ve yığın kulesinin dikkate alınması havalandırmaya yardımcı olacak ve hava akışını artıracaktır.
5.Atrium (Avlu)
Avlu, maksimum gün ışığı ve yığın havalandırma etkisini kullanmak için camlı malzeme ile kaplanmış bir binada kasıtlı olarak açılan büyük bir açıklıktır. Avlu, modern mimaride birçok pencere tarafından takip edilir ve yüksek binaların lobisine yerleştirilir. Camlı çatı ve pencereler, avlu boyunca güneş enerjisinin emilmesine ve hava sıcaklığının, diferansiyel basıncın ve yığın etkisinin artmasına neden olur. Gürültü ve ısı radyasyonunun bazı durumlarda rahatsızlığa neden olabileceği belirtilmelidir.
6.Baca havalandırma kuleleri
İstif kuleleri, binanın çatısına daha yüksek bir bölüm monte ederek kaldırma kuvveti etkilerini artırır. Yüksek binalara bir kule yerleştirmek, daha alçak depolardaki havalandırmaya da yardımcı olacaktır.
7.Havalandırma bacası
Havalandırma şaftları veya hava şaftları, binalarda ve yeraltı inşaatlarında kullanılır ve havalandırma şaftları olarak bilinir ve bayat iç havayı sistemden dışarı emen küçük dikey geçitlerdir.
8.Baca havalandırması kombinasyonları
Karmaşık havalandırma sistemleri, havalandırma parametresine bağlı olarak birçok yapıya dahil edilecek en iyi seçimlerdir. Bazen doğal konveksiyonun etkili olabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır ve birçok farklı yol tasarımda göz önünde bulundurulması gereken araçlardır.
9.Güneş kaynaklı havalandırma
Bu yöntem, güneş radyasyonu ve sıcaklık farkı ile bunların baca havalandırması üzerindeki etkilerine dayanmaktadır. Bu sistemlerdeki önemli unsurlar "çift yüzlü" ve "güneş bacası" ve "çatı "dır.

 • Çift yüzlü :Binalardaki iki kat camlı malzeme sadece gün ışığı enerjisinin elde edilmesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda sistemlerin alt giriş ve üst çıkışlarında daha yüksek basınç farkına neden olur.
 • Güneş bacası: Bu strateji, yapının üst kısmındaki güneş radyasyonuna ve emilimine dayanır ve güneş radyasyonu arttıkça üst kısımların sıcaklığı yükselir ve havalandırma oranı artar.
 • Güneş çatı : Solar çatı veya çift çatı, ana katlar üzerine inşa edilen ve güneş enerjisini emen küçük bir odadır. Dış ve iç çatı arasındaki bu büyük boşluk havalandırmaya yardımcı olur ve verimliliği artırır.


10.Rüzgar destekli baca havalandırması
Daha önce de belirtildiği gibi, havalandırmaya yardımcı olması açısından rüzgar enerjisinden yararlanmak çok yaygın bir işlemdir ve inşaatta biraz dikkate alınması gerekir. Orta Doğu'da "badgir" olarak adlandırılan rüzgar kuleleri veya rüzgar yakalayıcılar, rüzgarı yakalar ve havalandırma oranını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, yüksek rüzgar hızına sahip alanlarda bir rüzgar başlığı veya türbin vantilatörü kullanmak havalandırmaya basit ve etkili bir şekilde yardımcı olur ve ayrıca her ikisi de diğer havalandırma ekipmanlarına göre çok ucuzdur.

11.Mekanik kaynaklı baca havalandırması
Rüzgar destekli ve güneş kaynaklı yöntemler temiz enerjiye dayanır ve uygun maliyetlidir. Bazı durumlarda doğal güçler yeterli olmamakta ve mekanik cihazların gerekliliği hissedilmektedir. Odaların küçük yüksekliği ve boyutu, farklı elemanların inşasının fizibilitesi, iç ve dış arasındaki düşük sıcaklık marjı, düşük rüzgar hızı ve sıcak ve nemli iklim, baca havalandırma sistemini zayıf hale getirir ve mekanik kaynaklı havalandırma gereklidir. Tasarımda çok hassas olmaya çalışmadığımız sürece mekanik havalandırma kullanımı neredeyse tüm binalarda kaçınılmazdır.

12.Isı geri kazanımı
Isı pompası kullanmak havalandırmada ısı geri kazanımına yardımcı olacaktır, ancak sıfır enerji arıyorsanız eviniz için iyi bir seçim olmadığını belirtmek gerekir. Kışın sıcak havayı devridaim ettirerek tutmak ve yazın gelen havayı soğutmak verimliliği artırır ve baca fazının en yüksek kapasitesini alır.

Endüstriyel Havalandırma Tasarımı: Öncesinde Bilmeniz Gerekenler
Sağlıklı kalabilmek için temiz hava solumamız gerekir. Zamanımızın çoğunu kapalı binalarda geçirdiğimizden, uygun havalandırma tasarımı çok önemlidir. Bu gerçekten hareketle, burada akla gelebilecek soru, verimli bir havalandırma sisteminin nasıl tasarlanacağıdır. Öte yandan, havalandırma tasarımının enerji faturaları ile doğrudan bir ilişkisi vardır. Dolayısıyla, bu konuya daha fazla önem vermek gerekir.

Havalandırma tasarımına rehberlik edecek 4 adım

Adım1: Nereyi havalandırmak istediğinizi seçin
Binanızın hangi yerlerinin havalandırmaya ihtiyacı olduğuna karar verin. Tipik olarak, evdeki bu alanlar oturma odası, alt zemin ve çatı boşluğunu içerir.
Verimli bir havalandırma sistemi tasarlayacağınızı ve kanalı daha etkili hale getireceğinizi varsayalım. Bu durumda, sıcaklığı düşürmek için çatı alanını havalandırmalısınız. Sıcak günlerde çatınız bir soba gibi ısınabilir ve şartlandırılmış havayı ısı yoluyla eve yönlendirebilir. Böylece, hava sıcaklığı yaşam alanınıza ulaşmadan önce artacaktır.
Ayrıca, klimalara olan bağımlılığınızı azaltmak için bir tüm ev vantilatörü kurabilirsiniz. Tüm ev vantilatörü, gündüz ve gece boyunca yaşam alanınızdaki ve çatıdaki ısıyı sürekli olarak uzaklaştırır. Evinizin sıcaklığını düzenlemenize ve yıl boyunca aşırı sıcak veya soğuğu önlemenize yardımcı olur.
Ayrıca, bir evi soğutmak için havalandırma tasarımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da odanın içindeki nemdir. Klima kullanırken, zemin altı alanlarda nem yükselebilir. Bu nedenle, yapısal hasar riskini ve diğer olası riskleri azaltmak için alt zemindeki nem havalandırma sistemi kullanılarak giderilmelidir.

Adım2: Havalandırma tasarımında ihtiyaç duyabileceğiniz ekipmanları belirleyin
Çatı boşluğu: Çatı vantilatörü çok önemlidir. Burada mekanik havalandırma veya doğal rüzgar tahrikli bir sistem seçebilirsiniz. Akıllı vantilatörler rüzgar tahrikli vantilatörlere kıyasla 6 kata kadar daha iyi performansa sahiptir.
Alt zemin: Bu durumda bir alt zemin vantilatörü gereklidir. Biri sıcak ve nemli havayı dışarı atan, diğeri ise taze ve kuru havayı içeri çeken ikiz bir sistem faydalı olabilir.
Yaşam alanı: Burada tüm evi kapsayan bir vantilatör gereklidir. Banyo veya çamaşırhane gibi belirli bir odayı havalandırdığınızı varsayalım. Bu durumda, kanallı ve tavan menfezli bir çatı vantilatörü kullanabilirsiniz. Ancak, banyo veya çamaşırhane gibi nemli bir alanı havalandırıyorsanız, bu odaları çatı boşluğuna değil, doğrudan dışarıya kanalize etmelisiniz.

Adım 3: Kaç adet menfeze ihtiyacınız olduğunu hesaplayın.
Havalandırma tasarımında kullanılabilecek menfez sayısını belirlemelisiniz. Kabaca şöyle diyebiliriz:
Her 87 m2 alan, çatı alanının havalandırılması için 1 akıllı menfeze veya 1-2 rüzgar tahrikli menfeze ihtiyaç duyar.
Alanı 150 m2'ye kadar olan bir çatı ve yaşam alanının havalandırılması için 1 adet tüm havalandırma sistemine ihtiyaç vardır.
Alt zeminin havalandırılması için 2 alt zemin vantilatörü gerekir.
Bu faktörler havalandırma tasarımında kabaca göz önünde bulundurulabilir. Ancak, doğru sayıda bileşen içeren düzgün, verimli bir tasarıma erişmek için bu alanda Enerji Plus uzman mühendislerimizle iletişime geçiniz lütfen. 

Adım 4: Tamamlama havası akış hızına dikkat etmek
Havalandırılan alana yeterli miktarda tamamlama havası sağladığınızdan emin olun. Havalandırma tasarımını optimize etmek için, dışarıdan gelen ve tamamlayıcı hava olarak bilinen soğuk taze hava için bir giriş sağlamalısınız. Kirli havayı uzaklaştırmak ve yerine havalandırılmış bir hava koymak gerekir. 

Endüstriyel Havalandırma tasarımı için aşağıda belirtilen prosedür kullanılabilir:

 1. Hem duyulur hem de gizli ısıyı içeren ısı veya soğutma yükünü hesaplayın.
 2. Yaşayan insanların sayısını ve faaliyetlerini dikkate alarak hava değişim sayısını hesaplayın.
 3. Giriş havasının sıcaklığını hesaplayın
 4. Alanda dolaştırılması gereken hava kütlesini hesaplayın
 5. Ekipman ve kanallardaki enerji ve sıcaklık döngüsü miktarını hesaplayın.
 6. Isıtıcılar, yıkayıcılar, nemlendiriciler, soğutucular vb. gibi bileşenlerin çıktısı olarak elde edilebilecek özellikleri hesaplayın.
 7. Bir kazanın veya ısıtıcının boyutunu hesaplayın.
 8. Kanal sisteminin boyutlandırılmasını tasarlama

1. Soğutma ve ısıtma yükünün hesaplanması:
Bu bölümde, alanı havalandırmak için bulmanız gereken kesin yükleri elde etmek için çevredeki yüklere ek olarak iç mekan ısıtma ve soğutma yüklerini hesaplamanız gerekir.
2. Hava değişim sayısı
Bir yerde yaşayanların sayısına ve o alanda ne kadar süre ve ne tür faaliyetlerde bulunduklarına bağlı olarak, orada ne kadar kirletici yayıldığını bulabilirsiniz. Böylece, havalandırma tasarımı yoluyla sağlanması gereken temiz hava hesaplanabilir. Ardından, sağlıklı havanın kullanışlı olmasını sağlamak için kritik hava değişimlerini hesaplayabilirsiniz.
3. Hava besleme sıcaklığı
Besleme havasının sıcaklığını hesaplamak için bazı standart yönergeler vardır. Bunlardan biri burada yazılıdır:
38 ila 50 santigrat derece (100-120 oF) arasındaki sıcaklık alanı ısıtmak için uygundur.
Bölgenin girişlere yakın olduğu bir alanı soğutacağınız zaman, giriş sıcaklığı alan sıcaklığının 6 ila 8oC altına ayarlanmalıdır.
Yüksek hızlı difüz jetlerle soğutma için, giriş havası sıcaklığı oda sıcaklığının 17oC altına ayarlanmalıdır.
4. Hava Miktarı
5. Kanallarda sıcaklık kaybı

Havalandırma tasarımındaki bir diğer parametre de kanallardaki sıcaklık kaybıdır. Bir kanaldan ısı kaybı miktarı, kanal duvarlarından, kanaldaki ilk ve son sıcaklıktan, kanal çevresindeki sıcaklıktan ve ısı kaybı katsayısından hesaplanır. Isı kaybı katsayısı her madde için farklıdır. 
6. Isıtıcı, Soğutucu, Yıkayıcı ve Nemlendirici Seçimi
Hesaplama tasarımında, hava miktarına ve ısıtma veya soğutma kapasitesine göre uygun ekipman seçilmelidir.
7. Kazan boyutunun hesaplanması
Soğutma ve ısıtma yükü hesaplamasında hesaplanan yüke bağlı olarak kazanı boyutlandırabiliriz; ancak, kazan boyutundan emin olmak için hesaplanan yüke %10 ila 20 civarında bir marj eklenmesi gerektiğini unutmayın. Bu şu anlama gelir:
8. Kanal boyutlandırma
Havalandırma tasarımında kanalı boyutlandırmak için ilk adım içindeki hava hızını bulmaktır. Daha sonra kanallardaki toplam basınç kaybı hesaplanmalıdır. Bu basınç kayıpları büyük basınç kaybı, küçük basınç kaybı ve filtreler, ısıtıcılar ve diğer bileşenlerdeki küçük kayıplardan oluşur.