Ana Sayfa / Hizmetlerimiz

Endüstriyel Su Arıtma

ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Kum Filtrasyon Sistemleri: Kum Tortu Filtresi Sistemleri

İçme suyu ve temizlik suyu olarak kullanılan su içerisindeki tortular, çamurlaşmalar, katı maddeler oldukça büyük problemlerdir. İnsan sağlığını tehdit eden tortuların giderilebilmesi için kaliteli kum tortu filtresi sistemleri ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle endüstriyel kurumlarda ve sanayi tesislerinde yoğun miktarda su arıtma ihtiyacı ortaya çıktığında tortu filtreleri devreye sokulmakta, maksimum seviyede çamur, kum ve yabancı maddenin arındırma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Kum filtreleri su içerisinde bulunan veya bulunması muhtemel tortu ve bulanıklığın alınmasını, dolayısıyla suyun berrak bir görünüm kazanmasını sağlar. 

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık, suda katı madde, organik madde, silis, tortu vb. olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanlar fiziksel tortu filtrasyon üniteleri ile arıtılabilir. Sularda bulunan birçok kirletici ise, doğrudan filtrasyon ile sudan uzaklaştırılamaz. Bu kirleticiler genellikle okside edilerek, ya da bazı kimyasallarla yumuşatılarak filtrelere alınırlar. Tanecik çapları büyüyen kirleticiler böylelikle daha kolay ve yüksek bir verimde arıtılmış olur.

Kum Filtrasyon Sistemleri, sularda bulunan tortu, bulanıklık, askıda katı maddeleri derin yataklı filtre haznesi sayesinde filtreleyen sistemlerdir. Su içinde doğal halde bulunan partiküller filtre yatağından geçerken, uygun özelliklerdeki filte sayesinde süzülür ve sudan ayrıştırılır.

Suyun tortusu gözle görülebileceği gibi konvansiyonel test yöntemleriyle de ölçülebilir. 

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri: 

Aktif karbon filtreleri; suda bulunan renk, koku, tat, eriyik halde bulunan gazları ve organik maddeleri arıtmakta ve özellikle klor gideriminde kullanılan su arıtma ekipmanıdır. Filtre ihtiva ettiği aktif karbon maddesinin adsorbe yeteneği ve geniş yüzey alanını kullanır.

 Aktif karbon filtre üzerindeki milyonlarca ufak gözenekten dolayı koku yayan ve zehirli gazları tutar. Aktif karbon filtre kullanıldığı ortamın hava kirliliğine ve kullanım sıklığına göre değiştirilmelidir. Aktif karbon filtresi genel olarak suyun organik bileşiklerinden uzaklaştırılması ve uygun hale getirilmesi için kullanılır. Suyun imalat işleminde kullanılması uygun hale getirilir. Hümik asit ve fulvik asit gibi içilebilir organik maddeleri ortadan kaldırmak, sudaki klorun asitle reaksiyona girmesini önler. Aktif karbon filtrasyon, herhangi bir su arıtma yönteminde olduğu kirletici maddelerin giderilmesinde yeterli değildir. 

Aktif Karbon Filtresi Nerelerde Kullanılır?

Suyun içerisinde yer alan ağır sanayi atıkları, deterjan atıkları, klor ve bileşiklerinin ayrılmasında petrol gibi suyu bozan unsurların tutulmasında aktif karbon filtresi devreye girmektedir. Böylece sudaki kötü tat, koku ve renk giderilmektedir.

Demir ve Mangan Filtrasyon Sistemleri

Demir Mangan filtreleri; sularda bulunan demir ve mangan iyonu gideriminde kullanılan su arıtma ekipmanıdır. Demir filtresinin kapsadığı media maddesinin emme yeteneği ile  geniş yüzey alanını kullanır.

Demir ve mangan için özel olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan oksidasyon/filtrasyon metotları ile Demir Filtresi aracılığı ile arındırılır. Suya belirli bir renk (kahverengi), koku ve hoş olmayan bir tat verir.

Su tedarik sistemlerinin daha iyi çalışması için suyun demirden arındırılması gereklidir. Sudaki demir ve manganez yoğunluğundan dolayı borular hızlı bir şekilde aşırı büyür, bu da su basıncının düşmesinin sebebidir. 

Filtrelerinin yardımıyla, suyun oksidasyonu işlemi gerçekleştirilir, suyun oksidasyon sürecine katkıda bulunan bir dizi belirli süreçlerden geçirilmelidir.

Enerji Plus, Suyun içerisindeki demiri arıtmak için iki tip filtre kullanır: kolon ve kartuş tipi. Her iki tip yöntem için, şirketimizin uzmanlarıyla iletişime geçerek konu ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Kartuşlu Su filtresi 

Su arıtma tekniğin en başlıca yolu suyu mekanik bir filtreden geçirerek kaba partiküllerin tutulmasını sağlayarak suyun arıtması sağlanmaktadır.

Kartuşlu su filtreleri, suyun en az 1 bar basınçla hareketi esnasında doğal olarak filtre gözenekleri vasıtasıyla partikülleri sudan uzaklaştırır.

Uygun noktaya bağlanmış olan su filtresi genelde dış yüzeyden içe doğru hareketle basınçlı su girişi olur. 

Filtre gözenekleri hassaslığına göre partiküller engele takılır ve temizlenmiş olan su filtre çıkışından işletmeye gider. Filtre temizlenir tip ise zamanla temizlenir. Genel su filtreleri daha iyi filtreleme yaptığı için hassas seçilir, hassas filtreler ise temizlenmez değiştirilir.

Kartuş filtre grubu, aktif karbon filtre, iplik sarma kartuş filtre, mikro filtre, melt-blown filtre, dikişli-dikişsiz torba filtre, cam elyaf kartuş filtre gibi modellerden oluşmaktadır. Ayrıca paslanmaz çelik kartuş filtre modelleri de bulunmaktadır.

Kartuşlu su filtrelerini konut, işyeri veya endüstriyel amaçlarla farklı tip ve modellerini uygulama alanına göre seçebilirsiniz. 

DENZENFEKSİYON SİSTEMLERİ 

Ultraviole Sistemleri

Ultraviyole sistemi yöntemiyle, sudaki mikroorganizmaların giderilmesi için kullanılan, herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan en etkili su dezenfeksiyon yöntemlerinden biridir.

Zararlı maddelerin su içerisinde ayrıştırılması ve zararsız hale getirilmesi için, mikrobiyolojik arıtma sistemleri kullanılması ön görülmektedir. Mor ötesi ışınlar dahilinde su içerisinde yer alan zararlı maddeler, zararsız hale getirilirken, mikroorganizmalar da UV ışınlarına bağlı olarak etkisini yitirmektedir. 

Ultraviyole Sistemini Kullanan Bazı Sektörlerler;

 • Kimya, Kozmetik, Boya
 • Cam Sanayi
 • Gıda Sektöründe
 • Medikal Ve İlaç Sektöründe
 • Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde
 • Turizm Sektöründe
 • İnşaat Sektöründe

Ultraviyole Sisteminin Kullanım Alanları;

 • Bakteri Giderimi
 • Lamine, Yıkama Hatlarında
 • Ürün Hazırlamada, Cateringlerde,
 • Genel Kullanım
 • Sır Kaplamada
 • Otellerde Genel Kullanım
 • Şantiyelerde, Projelerde, Evsel Kullanımda


Klorlama Sistemleri

Klor, glikoz oksidasyonu ve enzim aktivasyonunu engelleyerek bakterilerin sudaki yaşam olanaklarını azaltarak suyu dezenfekte eder. Manuel ve otomatik klorlama cihazları ise en etkili su kimyasallarından klorun suya oransal olarak katılması işlemine denir. Genel yönetmeliklerde şebeke sularında serbest klor miktarı 0,2-0,5 mg/lt olmalıdır. 

Klorlama cihazları uzun kullanım ömrü, yüksek dayanıklılık ve endüstriyel alanda en üst kalite teknolojiye sahiptir.

Ozon Sistemleri

Ozon çok kuvvetli bir dezenfeksiyon maddesi olup, içme suyunda tat, renk ve kokunun iyileştirilmesinde, bakteri ve virüslerin giderilmesinde, organik madde, mikro kirleticiler, demir ve manganın oksidasyonunda kullanılmaktadır.

Ozonun dezenfeksiyon sağlamasının yanında, suyun koku ve tadının iyileştirilmesi gibi bir faydası da vardır. Üretiminin pahalı olması nedeniyle genellikle yüksek kapasiteli tesisiler için uygun olmaktadır.

SAF SU SİSTEMLERİ

Ters Osmos Sistemleri

Ters ozmoz su arıtmada kullanılan en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Ters ozmoz teknolojisi sektörde bilinen en hassas membran filtrasyon sistemidir. Ters osmoz atık suyun yeniden kullanılabilmesi için daha çok endüstriyel alanda kullanılan bir yöntemdir. Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için kullanılan konvansiyonel yöntemlerin başında reverse osmosis sistemleri gelir. Ters ozmoz veya ters osmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir. Ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir.

Deiyonize Saf Su Sistemleri

Deiyonizasyon Sistemleri; suyun mineral dengesini sağlayarak, ters osmos sistemi sonrasında saflaştırılmış olan ürün suyunun pH değerini yükseltmek ve insan sağlığına faydalı olan mineralleri kazandırmak için kullanılan sistemlerdir.

Su arıtma sistemleri özellikle tarım ve ziraat alanın da topraklarda eksik olan mineralleri kazandırılmasını sağlar.

GENEL SU ARITMA SİSTEMLERİ

Atık Su Kazanım Sistemleri

Daha yaşanır bir çevre ile birlikte üretim anlayışı ve firmaların hem maliyet azaltma hem çevre zararlarını engelleme politikaları ayrıca su kaynaklarının azalması endüstride kullanılan suların geri kazanılması ihtiyacını arttırmıştır. Atık su arıtma ve su geri kazanım sistemleri hem maliyet hem çevreye sağladığı katkı avantajıyla kurumların bazı durumlarda kurtarıcısı olmaktadır.

Atık su arıtma sistemi projesi oluşturulurken öncelikli olarak bilinmesi gerekenler;

 1. Geri kazanılacak suyun analizi,
 2. Geri kazanılacak suyun kirleticileri ve miktarları,
 3. Tesisin su tesisatı ve dağıtım şebeke projeleri/keşfi,
 4. Kazanılan suyun nerelerde depolanacağı ve kullanılacağı,
 5. Kazanılan suyun tekrar ne amaçla kullanılacağı,
 6. İşletmenin genel ve özel şartları.

Su geri kazanım ve atık su arıtım sistemleri genelde 3 yöntemle çalışır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik geri kazanım sistemleri ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilir. Mayer su geri kazanım sistemleri suyu sadece ihtiyaç duyulan kalite göz önüne alınarak tasarlanır. Böylece gereksiz maliyet ve işletme zorlukları en aza indirilir.

 • Fiziksel Kirlenme: Genelde parça yıkama, ısıtma/soğutma, kalıp ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan kirlenmelerdir.
 • Kimyasal Kirlenme: Yüzey işlem banyoları, ürün formülünde kullanılan sular kimyasal olarak kirlenir.
 • Biyolojik Kirlenme: İnsani kullanım veya açık su kanalları suyu biyolojik olarak kirletir.

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon cihazları, mekanik bir filtrasyon modül membranının nanoteknoloji sayesinde hassaslık derecesini arttırarak uygulanmasına denir. Yöntem sudaki fiziksel kirleticilerin sudan ayrıştırılırken kimyasal niteliklerinin aynı kalmasını sağlar. Ultra Filtrasyon su ve düşük molekül ağırlığındaki bileşenlerin, özel bir filtreden geçtiği ve bu sırada partikül, kolloidler ve büyük moleküler ağırlıktaki bileşenlerle birlikte bakteri ve çoğu virüsünde sistemden uzaklaştırıldığı bir filtreleme yöntemidir. Kullanılan ultrafiltreler genelde 0,01-0,1 urn aralığında olup membran iç dış duvarları arasında basınç gradyanı uygulanarak çalıştırılır.

Ultrafiltrasyon Kullanım Alanları

 • Peynir altı suyu fraksiyonlamada,
 • Meyve suyu arıtımında,
 • Jelatin konsantrasyonunda,
 • Protein hidrolizatının arıtılmasında,
 • Bitkisel yağlarda, asidite ve berraklık düzenlemede,
 • Şeker ve alkol rafinasyonunda
 • Kimyasal atıksuların geri kazanımında,
 • Biyolojik atıksuların geri kazanımında,
 • Reverse osmosis öncesinde filtrelemede,

Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma cihazları çok farklı sektörlerde farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Gıda sanayinden tekstil sektörüne göre çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Firmalar kullanacakları suyun sertliğinden kurtarıp amaçları doğrultusunda suyu yumuşatmak istemektedir.

Suyun yumuşatılması olayı bir takım işlemler sonrasında, su yumuşatma cihazı ile yapılabilmektedir. Firmalar yumuşatılmış suyu amaçları doğrultusunda üretim yaparken ya da başka bir herhangi sebep ile kullanmak istemektedir. Su yumuşatma cihazları sayesinde su kirecinden de arındırılır. Ev tipi kullanımda direkt tesisata bağlanan bu sistemler yazlık villa vb. yerlerde,kirecin yoğun olduğu şebeke sularında vb. çok amaçla kullanılabilmektedir. 

Suyunuz kirecinden ve sertliğinden arındırılarak size sunulur. Su yumuşatma cihazları; endüstriyel veya evsel kullanımda zarar veren Ca ve Mg iyonlarının sudan alınarak suyun yumuşatılması, kirecin giderilmesi işini yaparlar. Su içinde bulunan sertlik yapan iyonlar sudan uzaklaştığında, suyun bu açıdan kireçtaşı oluşturma niteliği de bertaraf edilir.

Su yumuşatma süreçleri için kullanılan pek çok method vardır. Bunlardan en çok bilinen ve uygulananları iyon değişimi, distilasyon ve reverse osmosis yöntemleridir. 
Daha fazla bilgi için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. 

Konteyner Tipi Arıtma Sistemleri

Konteyner tipi su arıtma sistemleri, kompakt dizaynı, kolay montaj,  gibi avantajları ile sıklıkla tercih edilen arıtma sistemleridir. Bu sistemde tüm arıtma süreci bir konteyner içerisinde yerleştirilerek tek parça konteyner içi arıtma sistemi ortaya çıkarılır. Özellikle diğer sistemlere nazaran daha derli toplu ve daha küçük yer kaplaması açısından tercih sebebi olmaktadır.

Deniz Suyu Arıtma Sistemleri

Deniz suyu arıtma sistemleri deniz suyunda bulunan yüksek orandaki çözünmüş tuz ve diğer sudaki partikülleri sudan ayrıştıran su arıtma sistemleridir. Genel olarak üretim süreçlerinde deniz suyunun kullanıldığı fabrikalarda tercih edilmektedir.

Endüstriyel deniz suyu arıtma sistemleri, suyu tüm iyon ve partiküllerinden ayrıştırarak iletkenliği düşürmeyi ve suyu saflaştırmayı amaçlamaktadır. Deniz suyu arıtma sistemleri, genel olarak reverse osmosis sistemleri etrafında şekillenen sistemlerdir. Geleneksel ro sistemlerinin aksine deniz suyu arıtma sistemlerinde ters yıkama süreci yoktur. Bunu sağlamak için çapraz akış sistemi kullanılmaktadır.

Her deniz suyu arıtma sistemi bir ön arıtma sistemine sahip olmalıdır. Ön arıtmada içeriğindeki partikülleri bırakan su ardından ro membranlarına gelerek burada çözünmüş iyonlarından ayrıştırılır. Sistem dizaynı kullanım amacına ve kapasitesine göre farklılaştırılabilmekte ve yine buna göre bakım ve işletme süreçleri belirlenmektedir.