Buhar Tesisatları 0212 417 6034 | 0212 607 3004

Endüstriyel kazan sistemleri

Endüstriyel kazan sistemleri; Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yeri doldurulamayan, çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister. 

Proses amaçlı bir buhar sistemini çeşitli alt sistemler halinde incelemek mümkündür. Birinci alt sistem yakıt hazırlama ve yakma sistemidir. Enerji Plus endüstride buhar üretiminde en yaygın kullanılan fuel oil yakma sistemleri üzerinde uzmanlaşmıştır. Fuel oil yakılmasında, yakıtın ısıtılması ana işlemdir.

Buhar kazanları ve tesisatları

Buhar kazanları ve tesisatları; geçmişte olduğu gibi günümüzde de endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılan ve çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister.

Sadece ısıtma amacıyla buhar kullanımı artık terk edilmiştir. Ancak özel durumlarda ısıtmada buhar kullanılmaktadır. Bu nedenlerin en önemlisi ısıtma yapılan bölgede büyük kot farkının bulunmasıdır. Kazan üzerinde statik basıncın çok yüksek olması nedeniyle bu durumlarda sıcak veya kızgın su kullanılamaz veya ekonomik olmaktan çıkar.

 • Buhar çeşitli amaçlarla çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır. Buharın ana kullanım alanları;
 1. Endüstriyel
 2. Isıtma
 3. Termik santrallarda elektrik üretimidir

Buhar kazanı çeşitleri ve fiyatları için Bize Ulaşın!

 • Skoç Tipi Katı Yakıt Buhar Kazanı
 • Yarım Silindirik Buhar Kazanı
 • Hibrit Buhar Kazanı
 • Ön Ocaklı Buhar Kazanı
 • Su Borulu Döner Izgaralı Buhar Kazanı
 • Doğalgazlı Buhar Kazanı
 • Karşı Basınçlı Buhar Kazanı
 • Buhar Jeneratörü
 • Su Borulu Stokerli Buhar Kazanı

Suyun buhar kazanına beslenmeden önce hazırlanması gerekir. Bu işlemler içinde suyun filtrelenmesi, yumuşatılması, gazının alınması ve ön ısıtılması sayılabilir. Üçüncü alt sistem buhar hatlarıdır. Buhar hatlarının tesisi belirli tekniklerin uygulanmasını gerektirir. Aynı zamanda buhar hatlarının tasarımı yakıt tüketimi ve proses kalitesini doğrudan etkiler.

Buhar tesislerinin işletme açısından en problemli bölümü kondens hatlarıdır. Kondens mümkün olduğu kadar geri döndürülmeli, kondens hatları tekniğine uygun olmalı ve kondensteki enerji geri kazanılmalıdır. Beşinci ve altıncı sistemler olarak kazan üzerindeki emniyet ve kontrol elemanları ile buhar sistemindeki enerji geri kazanmaya veya tasarrufuna yönelik cihazlar ifade eder.

Endüstride buhar kullanımında tercih nedenleri şöyle sıralanabilir :

 • Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür.
 • Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi genellikle doymuş buharın yoğuşmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden bütün ısıtma yüzeyi boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir.
 • Sıcaklık kontrolunu çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Söz konusu sabit yoğuşma sıcaklığı buharın basıncına bağlıdır. Basınç kontrolu yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak kontrol etmek mümkündür.
Buhar Kazanı Projesi
 • Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak mümkündür. 
 • Buhar hijyenik, tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinde vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve proses elemanıdır. Buharsız gıda endüstrisi düşünülemez.

Buhar tesisatı aşağıdaki sistemlere ayrılır :

Buhar tesisat sistemleri kısaca;

 • Buhar kazanı sistemi
 • Yakıt devresi sistemi
 • Su besleme sistemi
 • Kazan dairesindeki buhar devresi
 • Buhar kullanım devresi
 • Kondens devresi
 • Isı ekonomisiyle ilgili cihaz ve devreleridir.

Endüstriyel kullanımda en yaygın kazan tipi (skoçtipi) alev duman borulu kazanlardır. Su borulu kazanlara endüstride ancak özel hallerde ihtiyaç duyulur. Kazan seçilirken, 

 1. Çalışma basıncı gereksiz yere büyük seçilmemelidir. Eğer farklı basınçta buhara ihtiyaç varsa ve farklı basınçlardaki buhar gereksinimi anlamlı miktarlardaysa, farklı basınçta çalışan kazanlar ve buhar devreleri oluşturmakta yarar vardır. 
 2. Buhar kapasitesi de iyi belirlenmeli, gelecek için düşünülen buhar ihtiyaçları için büyük kazan seçmek yerine, birden çok sayıda kazan seçmek, projeyi buna göre yapıp, yerlerini ayırmak ve gelecek için planlanan kazanı tesis etmemek en iyi çözümdür. Kazanları büyük seçerek düşük kapasitelerde çalıştırmak önemli verim düşüklüklerine neden olur.
 3. Birden çok kazan seçiminde kazan kapasiteleri kullanım alanındaki risk faktörüne bağlıdır. Eğer risk alınabiliyorsa, kazan kapasiteleri yedeksiz veya kısmen yedekli olabilir.

Referans niteliğinde tamamlanan projeler

WhatsApp Canlı Destek
Gönder